ARTYKUŁY » Inwestycje
.
Inwestycyjna elita - FUNDUSZE HEDGINGOWE

W ostatnich latach coraz popularniejszą formą powiększania kapitału stają się alternatywne sposoby inwestowania. Są one mniej ryzykowne niż papiery wartościowe, a jednocześnie gwarantują uzyskanie stosunkowo wysokiej stopy zwrotu. Najlepszym przykładem tego typu rozwiązań są fundusze hedgingowe.

Bezpieczne ryzyko Fundusz hedgingowy to instytucja, która zarządza powierzonym jej kapitałem poprzez nietypowe i różnorodne sposoby inwestowania. W Polsce wiele osób uważa, że jest to bardzo ryzykowne działanie - nic bardziej mylnego. Specjaliści twierdzą, że dywersyfikacja portfela inwestycyjnego może przynosić same korzyści - od większej stopy zwrotu po większe bezpieczeństwo i minimalizację straty. Jednak wyznaczona jest pewna granica, powyżej której fundusz hedgingowy staje się ryzykowny. Szacuje się, że optymalny udział inwestycji typu hedge w portfelu inwestycyjnym to 20-30%, a z pewnością nie powinien przekraczać 50%. Co sprawia, że są one w miarę bezpieczne? Przede wszystkim jest to niska korelacja z tradycyjnymi sposobami inwestowania - giełdą i obligacjami. Nie bierze się tutaj pod uwagę benchmarku*. Jest on ciągle zmieniany i dostosowywany do sytuacji rynkowej. Sprawia to, że podczas hossy można dużo zarobić, a podczas bessy niewiele stracić. Fundusze hedgingowe doskonale radzą sobie w momentach kryzysowych, takich jak 11 września 2001 r. Fundusze hedgingowe stosują bardzo wiele różnorodnych strategii, dzięki czemu łatwiej można dostosować ofertę do inwestora. Najpopularniejsze z nich to: transakcje arbitrażowe (ryzyko jest niemalże wykluczone, zarabia się na różnicach w cenie jednego produktu na różnych rynkach); kupno i sprzedaż surowców i towarów; inwestycja w fundusze event-driven (fuzje, bankructwa, przejęcia); ekspansja na rynki globalne; krótka sprzedaż ("sprzedaż czegoś, czego się nie posiada" - zarabianie na spadkach cen); strategia podążania za trendem rynkowym i wiele, wiele innych.

Elitarne grono inwestorów Omawiając fundusze typu hedge należy zaznaczyć, że mają zazwyczaj charakter zamknięty. Wewnętrzne limity przyjmowanych aktywów gwarantują skoncentrowanie się na najatrakcyjniejszych transakcjach. Jeśli sektor inwestycji hedgingowych zwiększyłby sie za bardzo, groziłoby to spadkiem liczby korzystnych okazji. Warunki funduszy z pewnością uległyby pogorszeniu, zmniejszyłaby się również stabilność systemu. Istnieje również bariera kapitałowa, która jest dużym ograniczeniem dla mniejszych inwestorów. Próg wejścia zmienia sie w zależności od kraju, w jakim się inwestuje, wszędzie jednak jest on bardzo wysoki. Fundusze typu hedge są dostępne tylko dla najbogatszych.

Nieprawne? Jedną z charakterystycznych cech tego sposobu inwestowania jest brak regulacji prawnej. Brak limitów inwestycyjnych i ograniczeń w sposobie działania wpływa pozytywnie na wysokość stopy zwrotu. Możliwe jest osiąganie zysków absolutnych, czyli takich, które nie są zależne od warunków rynkowych. Czasami jednak brak odpowiednich przepisów prawnych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie funduszy. W Polsce do tej pory nie ma odpowiednich norm prawnych, które definiowałyby inwestycje hedgingowe. Rynek ten w Polsce dopiero raczkuje, co spowodowane jest restrykcyjną Ustawą o funduszach inwestycyjnych. Trzy instytucje finansowe działające na terenie naszego kraju zdecydowały się wykorzystać wszystkie instrumenty prawnie dozwolone. Dzięki czemu udało im się stworzyć ofertę przypominającą inwestowanie w fundusze hedgingowe. Jednak w porównaniu z rynkiem zachodnioeuropejskim czy amerykańskim bardziej to przypomina inwestycje alternatywne.

Tajemnica sukcesu Sekret tkwi w zarządzaniu funduszem, a dokładniej - w strukturze wynagrodzenia. Istnieje kilka źródeł uzyskania dochodu przez instytucje finansowe, którym inwestorzy powierzają swój kapitał. Standardem jest pobieranie opłat za zarządzanie. Ponadto fundusze otrzymują procent od zysku. Jednak tutaj często określa się minimalny poziom stopy zwrotu, przy którym możliwe jest uzyskanie prowizji. Jest to zabezpieczenie dla inwestorów oraz jednocześnie stanowi mobilizację i motywację dla zarządzających. Innym sposobem może być tzw. "high watermark", którego założeniem jest wypłata prowizji tylko wtedy, kiedy osiągnięty zwrot jest większy niż poprzednio. Jest to jednak niekorzystne dla funduszy, dlatego rzadko wykorzystuje się to narzędzie.

W ciągu kilku ostatnich lat rynek ten notuje rocznie 17%-owy wzrost, w 2006 wartość aktywów wynosiła 1,4 bln dolarów. Skuteczność inwestycji przyciągnęła klientów instytucjonalnych, ale również uwagę władz poszczególnych państw. Zmniejszenie ryzyka nie oznacza jego zupełnego wyeliminowania, dlatego decydując się na fundusze hedgingowe należy zachować rozsądek.

 

Anna Smolarz

*W funduszach inwestycyjnych oznacza portfel wzorcowy