ARTYKUŁY »
.
Zarobić bezpiecznie – fundusze stabilnego wzrostu

Fundusze inwestycyjne to modna i opłacalna forma lokowania kapitału, co raz chętniej wybierana przez Polaków. Bardzo bogata oferta tych produktów sprawia, że każdy, kto chce pomnażać swoje oszczędności znajdzie wśród nich coś dla siebie. Dlaczego więc nie zafundować sobie bezpiecznego zarabiania bez wychodzenia z domu?

RODZAJE FUNDUSZY
Do wyboru mamy kilkanaście różnych funduszy. W zależności od tego, ile chcielibyśmy zarobić i jaki poziom ryzyka jesteśmy w stanie ponieść, fundusze możemy podzielić na:

  • akcyjne
  • zrównoważone
  • stabilnego wzrostu
  • obligacyjne
  • rynku pieniężnego

Fundusze dzielimy również ze względu na branże, w które można zainwestować i tak mamy m.in. fundusze inwestujące w nieruchomości, w surowce, rynki finansowe czy rolnictwo. Możemy wybierać również spośród funduszy inwestujących w Polsce albo za granicą. Jak więc widać już na pierwszy rzut oka – jest w czym wybierać. Chcąc rozpocząć inwestowanie, warto przybliżyć sobie wiedzę z dziedziny funduszy, by jak najlepiej wykorzystać swoje pieniądze.
Ofert na rynku jest tak wiele, że często nie wiadomo, na co się zdecydować i co byłoby dla naszego kapitału najbardziej korzystne. Zanim jednak podejmie się decyzję o wyborze funduszu, warto poznać starą zasadę, – mówi Justyna Grzyl, doradca finansowy z Poznania - że tak jak nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka, gdyż mogą się potłuc, tak też nie inwestujemy tylko w jeden fundusz, bo możemy wszystko stracić. W koszyku każdego inwestora powinny więc znaleźć się fundusze o różnych strategiach inwestycyjnych, od najbardziej ryzykownych funduszy akcyjnych po bezpieczne fundusze rynku pieniężnego. Komfort inwestora polega na tym, że gdy jeden fundusz zaczyna tracić, inny nadrobi spadki poprzedniego. Warto zwrócić tu uwagę na fundusze stabilnego wzrostu, które z jednej strony są znacznie bezpieczniejsze od tych pierwszych, a z drugiej pozwalają więcej zarobić od tych drugich. Można więc je uznać za złoty środek w bogatej ofercie polskich i zagranicznych banków. Ryzyko w ich przypadku jest stosunkowo niewielkie, natomiast zysk zadawalający w porównaniu z innymi rodzajami funduszy dostępnych na rynku.

STABILNY WZROST – STABILNY ZYSK
Fundusze stabilnego wzrostu to stosunkowo bezpieczna inwestycja. Udział akcji w portfelu takiego funduszu to maksymalnie (może być mniej) 30 %, pozostałą część stanowią papiery dłużne, głównie obligacje. Fundusze stabilnego wzrostu pozwalają zarobić średnio 10-15 % rocznie. Jest to zatem więcej niż na dostępnych obecnie lokatach bankowych i obligacjach skarbowych. Trzeba jednak pamiętać, że aby inwestycja przyniosła nam taki zysk, to powinniśmy założyć ją na okres co najmniej 3 lat. W przypadku krótszych okresów dwucyfrowy zysk w skali rocznej wydaje się być nieosiągalny. Warto więc zastanowić się, na jak długi czas jesteśmy w stanie ulokować swój kapitał. W funduszach stabilnego wzrostu zarządzający zmierzają do utrzymania regularności uzyskiwanych dochodów, dlatego udział akcji może stanowić tu w okresie dobrej koniunktury nawet 1/3 całego portfela, ale w okresie spadków ich udział może być symboliczny i wynosić jedynie 5 %, wówczas więcej pieniędzy fundusz inwestuje w bony skarbowe lub obligacje.

Nazwy fundusz stabilnego wzrostu nie należy traktować jednak zbyt dosłownie – tu również mogą zdarzyć się spadki. Nie można więc z pełnym zaufaniem i ze świadomością zupełnego braku ryzyka lokować w ten sposób swój kapitał. Istotny wpływ na przytoczone wyżej statystyki tych funduszy mają dwa fakty zaistniałe w niedalekiej przeszłości – dodaje Justyna Grzyl - są to wysokie stopy procentowe utrzymujące się od lat 90-tych i ich znaczny spadek zakończony w 2003 roku oraz aktualna hossa na rynku akcji. Trzeba się liczyć z tym, że w przyszłości wypracowanie zysku rocznego na poziomie 10 % będzie o wiele trudniejsze.

Fundusze stabilnego wzrostu można z pewnością polecić osobom, które przyzwyczajone są do korzystania z lokat, ale nie satysfakcjonują ich zyski oferowane przez banki, czyli obecnie na lokacie rocznej średnio 6 %. Jeśli spojrzymy na aktualne wyniki tych funduszy to oczywiście zniechęcić nas mogą minusy w postaci długich terminów lokowania swoich pieniędzy w fundusz, ale tu, tak jak już wspomniałem wcześniej, liczy się czas. Im dłuższy jest horyzont inwestycyjny, tym większe spodziewane zyski – jest to zasada bardzo stara, ale jak najbardziej aktualna. Poza tym fundusz stabilnego wzrostu ma przewagę nad lokatą także dlatego, że zapewnia płynność oszczędności. Z funduszu możemy wypłacić dowolną kwotę w każdym momencie, nie tracąc przy tym już wygenerowanego zysku. Dodatkowo wpłaty do takich funduszy zaczynają się już od 100 zł, więc posiadacze stosunkowo mniejszych sum, także mogą liczyć tu na niewielki, ale stabilny i dość bezpieczny zysk.
Fundusze stabilnego wzrostu są więc bez wątpienia warte uwagi. Wystarczy tylko trochę oszczędności…

Kuba Jakubowski


.
Zakładamy rachunek inwestycyjny
.
Reklama
.
Środki z budżetu Unii Europejskiej – skąd i na co?
.
Bankowe oferty dla studentów
.
Tajemnice giełdy
.
Studia MBA – inwestycja życia?
.
FOREX – dla osób o mocnych nerwach
.
Mieszkanie w fabryce jest modne!
.
Niepoważne inwestycje?
.
Inwestycyjna elita - FUNDUSZE HEDGINGOWE