ARTYKUŁY »
.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - analiza i zarządzanie w biznesie

Celem kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowujących różnorodne analizy na potrzeby biznesu. Kierunek oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych.

Kierunek zaprojektowany został z myślą o osobach, które chcą pracować na stanowiskach samodzielnych specjalistów/analityków w przedsiębiorstwach. Osoby te będą przygotowane do sporządzania dla kierownictw przedsiębiorstw analiz niezbędnych w podejmowaniu decyzji. Absolwenci kierunku będą także posiadali wiedzę i umiejętności, które umożliwią im prowadzenie własnej działalności biznesowej. Kierunek przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów menedżerskich drugiego stopnia w obszarze zarzadzania i finansów przedsiębiorstwa.

Kierunek oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych za pomocą nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Zajęcia na kierunku odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych przez pracowników Wydziału Zarządzania i praktyków gospodarczych.

Absolwenci kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie będą przygotowani do pełnienia stanowisk samodzielnych specjalistów/analityków w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, pracy na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu opracowań potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji zarządczych w oparciu o analizę finansową, rynkową i konkurencyjną przedsiębiorstwa. Studia na kierunku przygotowują również do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem biznesowym.

Adresatami kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie są absolwenci szkół średnich – przyszli liderzy biznesu, którzy chcą związać swoje kariery zawodowe z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy najemnej w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak i „na własny rachunek”. W szczególności kierunek przeznaczony jest dla ambitnych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości. Kierunek ten może stanowić podstawę do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) na specjalnościach w obszarach zarządzania i finansów, których ukończenie stanowi warunek do objęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach.

Kierunek dostarcza wiedzy na temat:

 • Metod analizy otoczenia oraz zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa w celu identyfikacji źródeł jego przewagi konkurencyjnej;
 • Metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;
 • Metod analizy i oceny modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu diagnozy jego sytuacji bieżącej i perspektyw rozwojowych;
 • Metod analizy potencjału rynkowego oferty przedsiębiorstwa;
 • Wykorzystania metod ilościowych i jakościowych do przeprowadzania analiz ekonomicznych.

Podczas studiów studenci zdobywają m.in. takie umiejętności jak:

 • Umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia o przedsiębiorstwie;
 • Umiejętność oceny sytuacji przedsiębiorstwa z perspektywy konkurencyjnej, rynkowej i finansowej;
 • Umiejętność integrowania wiedzy z różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa;
 • Umiejętności interpersonalne, w szczególności w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów.

Studia na kierunku kształtują następujące postawy studentów:

 • Dociekliwości i krytycyzmu w ocenie faktów;
 • Odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Otwartości na poglądy i współpracę z innymi;
 • Rozmienia potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.

Absolwenci kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie będą przygotowani do pełnienia stanowisk samodzielnych specjalistów/analityków w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, pracy na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu analiz potrzebnych do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych. Studia na kierunku przygotowują również do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem biznesowym a także w funduszach inwestycyjnych. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Więcej informacji: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego


.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
.
Utrzyma się ten, kto zainwestuje w wiedzę… czyli DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLIT?
.
Edukacja a potrzeby gospodarki
.
Finansisto! Kontroluj swój wizerunek w sieci.
.
"Burza mózgów"
.
Narodowy Bank Polski - historia i funkcje
.
Zmiany w ubezpieczeniach dla studentów na umowie zlecenie
.
Program „Pierwszy biznes”
.
Potęga Groupona
.
Zawód doradcy podatkowego