ARTYKUŁY »
.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Trzy powody, dla których warto studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, najchętniej wybieranej uczelni ekonomicznej w Polsce.

Bogata oferta edukacyjna. Dziewięć kierunków studiów i blisko pięćdziesiąt specjalności pozwolą znaleźć coś dla siebie nawet najbardziej wymagającym. Również tym, którzy chcą studiować w języku angielskim -  program studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Bachelor/Master Studies in Finance otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery międzynarodowej w finansach. Zainteresowani gospodarką globalną mogą wybrać program Bachelor/Master in International Business.

Dla pasjonatów informatyki uruchomiliśmy unikatowy kierunek „informatyka w biznesie”, prowadzony również w wersji anglojęzycznej – Business Informatics.

Nowością rekrutacji w 2012 roku był kierunek zamawiany - analityka gospodarcza. W 2013 roku oferta wydziału jeleniogórskiego wzbogaciła  się o kierunek turystyka.

O jakości edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu świadczy fakt, że jesteśmy jedyną uczelnią ekonomiczną i jedną z ośmiu uczelni w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą kategorię naukową w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktywne życie studenckie Kameralny kampus w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum, sprzyja integracji środowiska i wspólnym inicjatywom, z których wiele weszło na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych miasta.  Blisko 30 kół naukowych daje możliwość realizacji pasji naukowych, a 12 organizacji studenckich działających na uczelni pozwala na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów i w pracy zespołowej.

Praca po studiach. We Wrocławiu jest praca a nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami. W rankingu „Rzeczpospolitej”, przeprowadzonym w 2010 r. w oparciu o opinie pracodawców z całej Polski, Uniwersytet Ekonomiczny jest drugą publiczna uczelnią ekonomiczną  w kraju pod względem procentu absolwentów pracujących na stanowiskach menedżerskich.  Badania pokazują, że nasz absolwent zarabia średnio 3000 zł miesięcznie..

Kształcimy menedżerów. Z sukcesem.

Wydział Nauk Ekonomicznych

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia, Finanse i administracja publiczna, Finanse i rachunkowość spółek, Inwestycje i nieruchomości, Rynki finansowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, specjalności: Biznes międzynarodowy, Konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej, Rynki europejskie, Zarządzanie projektami europejskimi

BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS (studia w języku angielskim w ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)

ZARZĄDZANIE, specjalności: Komunikacja marketingowa, Procesy i projekty logistyczne, Przedsiębiorczość i zarządzanie własną firmą, Zarządzanie marką, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie sprzedażą

EKONOMIA, specjalności: Analityk rynku,Gospodarka publiczna, Gospodarowanie zasobami środowiska   

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, specjalności: Inżynieria produktów żywnościowych, Inżynieria produktów chemicznych, Inżynieria ochrony środowiska, Inżynieria bioproduktów

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

ANALITYKA GOSPODARCZA, specjalności: Analityk Rynku, Analityk decyzji biznesowych

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, specjalności: Rachunkowość i auditing, Rachunkowość i podatki, Rynek finansowy, Zarządzanie finansami

"Bachelor Studies in Finance" (specjalność w j. angielskim na kierunku finanse i rachunkowość)

INFORMATYKA W BIZNESIE, specjalności: Analityk i projektant systemów, Technolog baz danych, Analityk e-biznesu, Technolog ICT, Technologie informacyjne w finansach

BUSINESS INFORMATICS (specjalność w j. angielskim na kierunku informatyka w biznesie)

ZARZĄDZANIE, specjalności: Kierowanie zespołami, Komunikacja w biznesie, Logistyka, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie w biznesie.

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

EKONOMIA, specjalności: Ekonomia menedżerska, Gospodarka i administracja  publiczna, Rachunkowość i doradztwo finansowe

ZARZĄDZANIE, specjalności:  Zarządzanie jakością i środowiskiem, Logistyka menedżerska

TURYSTYKA, specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Turystyka w regionie, Spa & Wellness

Wydział Nauk Ekonomicznych

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, specjalności: Inwestycje i nieruchomości, Pośrednictwo i doradztwo finansowe, Finanse i rachunkowość spółek, Finanse i rachunkowość sektora publicznego, Rynki finansowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, specjalności: Biznes międzynarodowy, Konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej, Przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, Studia europejskie, Zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi UE

ZARZĄDZANIE, specjalności: Komunikacja marketingowa, Procesy i projekty logistyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem

EKONOMIA, specjalności: Analityk rynku, Gospodarka publiczna, Gospodarowanie zasobami środowiska

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, specjalności: Inżynieria produktów żywnościowych, Inżynieria w produktów chemicznych, Inżynieria ochrony środowiska, Inżynieria bioproduktów

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, specjalności: Rachunkowość i auditing, Rachunkowość i podatki, Rynek finansowy, Zarządzanie finansami

ANALITYKA GOSPODARCZA, specjalności: Analityk rynku, Analityk decyzji biznesowych

INFORMATYKA W BIZNESIE, specjalności: Analityk i projektant systemów, Technolog baz danych, Analityk e-biznesu, Technolog ICT , Technologie informacyjne w finansach

BUSINESS INFORMATICS (specjalność na kierunku informatyka w biznesie po angielsku)

ZARZĄDZANIE, specjalności: Kierowanie zespołami, Komunikacja w biznesie, Logistyka, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie w biznesie

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

EKONOMIA, specjalności: Gospodarka i administracja  publiczna, Rachunkowość i doradztwo finansowe

ZARZĄDZANIE, specjalności: Zarządzanie jakością i środowiskiem, Logistyka menedżerska 

TURYSTYKA, specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Turystyka w regionie, Spa & Wellness

Wydział Nauk Ekonomicznych

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, specjalności: Doradztwo finansowe, Finanse i rachunkowość administracji rządowej i samorządowej, Finanse, podatki i rachunkowość spółek, Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe, Inwestycje i rynki nieruchomości, Rynki finansowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, specjalności: Biznes międzynarodowy, Międzynarodowa gospodarka przestrzenna, Rynki europejskie, Zarządzanie projektami europejskimi, Turystyka w biznesie międzynarodowym

W ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzona jest specjalnosć w języku angielskim wg programu Master in International Business

ZARZĄDZANIE, specjalności: Biznes odpowiedzialny społecznie, Marketing na rynku krajowym i międzynarodowym, Public relations, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie zasobami ludzkim

EKONOMIA, specjalności: Analityk rynku, Gospodarka publiczna, Gospodarowanie zasobami środowiska 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny  REKRUTACJA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE W LUTYM 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, specjalności: Przedsiębiorczość i innowatyka, Zarządzanie produkcją i usługami, Zarządzanie rozwojem, Zarządzanie technologią

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, specjalności: Audyt finansowy i podatkowy, Doradca finansowy, Menedżer finansowy, Rynek nieruchomości, Rachunkowość eurospółek, Rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń, Rachunkowość zarządcza i controlling, Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem.

MASTER STUDIES IN FINANCE (specjalność w języku angielskim na kierunku finanse i rachunkowość)

INFORMATYKA I EKONOMETRIA, specjalności: Analiza danych II, E-biznes II, Ekonometria menedżerska II, Informatyka w zarządzaniu II, Kompleksowe sterowanie jakością II, Metody i systemy wspomagania decyzji II, Usługi informatyczne II, Zarządzanie informacją i wiedzą.

INFORMATYKA W BIZNESIE, specjalności: Menedżer systemów informacyjnych i IT, Menedżer wiedzy, Specjalista e-biznesu, Ekspert IT w finansach, Badanie i rozwój IwB

ZARZĄDZANIE, specjalności: Kompetencje interpersonalne menedżera, Logistyka menedżerska, Przedsiębiorczość w sektorze MSP, Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie projektami i innowacjami, Zarządzanie strategiczne w biznesie.

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

EKONOMIA, specjalności: Gospodarka i administracja publiczna, Rachunkowość i doradztwo finansowe, Analiza ekonomiczna

ZARZĄDZANIE, specjalności: Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw

TURYSTYKA, specjalności: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych, Menedżer turystyki


Wydział Nauk Ekonomicznych
 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, specjalności: Doradztwo finansowe, Finanse i rachunkowość administracji rządowej i samorządowej, Finanse, podatki i rachunkowość spółek, Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe, Inwestycje i rynki nieruchomości, Rynki finansowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, specjalności: Biznes międzynarodowy, Międzynarodowa gospodarka przestrzenna, Rynki europejskie, Zarządzanie projektami europejskimi, Turystyka w biznesie międzynarodowym

W ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzona jest specjalnosć w języku angielskim wg programu Master in International Business

ZARZĄDZANIE, specjalności: Biznes odpowiedzialny społecznie, Marketing na rynku krajowym i międzynarodowym, Public relations, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie zasobami ludzkim, Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej - unikalne studia polsko-francuskie prowadzone wspólnie z Universite Paris 13 i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu

EKONOMIA, specjalności: Analityk rynku, Gospodarka publiczna, Gospodarowanie zasobami środowiska 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny    

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, specjalności: Przedsiębiorczość i innowatyka, Zarządzanie produkcją i usługami, Zarządzanie rozwojem, Zarządzanie technologią

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, specjalności: Audyt finansowy i podatkowy, Doradca finansowy, Menedżer finansowy, Nieruchomości, Rachunkowość eurospółek, Rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń, Rachunkowość zarządcza i controlling, Zarządzanie ryzykiem

MASTER STUDIES IN FINANCE (specjalność na kierunku finanse i rachunkowość po angielsku), specjalności: Financial Management, Corporate Finance

INFORMATYKA I EKONOMETRIA, specjalności: Analityk biznesu, Menedżer projektu

INFORMATYKA W BIZNESIE, specjalności: Menedżer systemów informacyjnych i IT, Menedżer wiedzy, Specjalista e-biznesu, Ekspert IT w finansach, Badanie i rozwój IwB

ZARZĄDZANIE, specjalności: Kompetencje interpersonalne menedżera, Logistyka menedżerska, Przedsiębiorczość w sektorze MSP, Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie projektami i innowacjami, Zarządzanie strategiczne w biznesie, Kompleksowe sterowanie jakością, Business Administration (program w j. angielskim)

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

EKONOMIA, specjalności: Gospodarka i administracja publiczna,  Rachunkowość i doradztwo finansowe

ZARZĄDZANIE, specjalności: Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw

TURYSTYKA, specjalności: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych, Menedżer turystyki

 

  www.rekrutacja.ue.wroc.pl

 www.ue.wroc.pl


Videoblog: www.youtube.com/watch?v=FSWyFYx1niE .
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - analiza i zarządzanie w biznesie
.
Utrzyma się ten, kto zainwestuje w wiedzę… czyli DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLIT?
.
Edukacja a potrzeby gospodarki
.
Finansisto! Kontroluj swój wizerunek w sieci.
.
"Burza mózgów"
.
Narodowy Bank Polski - historia i funkcje
.
Zmiany w ubezpieczeniach dla studentów na umowie zlecenie
.
Program „Pierwszy biznes”
.
Potęga Groupona
.
Zawód doradcy podatkowego