Studia licencjackie i magisterskie - baza uczelni, szkół wyższych, kierunków i specjalności.Studia magisterskie i licencjackie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Lublin, lubelskie
Odwiedź stronę szkoły
Rekrutacja on-line
Wyślij zapytanie

Dodaj do schowka
Mapa dojazdu
Drukuj stronę

Informacje o mieście
Kierunki i specjalności

Kierunek

Studia I stopnia

Studia II stopnia
uzupełniające magisterskie

Studia jednolite
magisterskie

licencjackie

inżynierskie

 

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

Ekonomia

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Pedagogika

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Psychologiax x

Stosunki międzynarodowe

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne x
x


Pielęgniarstwo

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie publiczne x x

Transport

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn


x x


Oznaczenia symboli:
S – stacjonarne
NZ – niestacjonarne zaoczne
NW – niestacjonarne wieczorowe
czcionka pogrubiona - kierunki ekonomiczne


Jednolite 5-letnie studia magisterskie


PSYCHOLOGIA
specjalności:
Psychologia organizacji i zarządzania
Psychologia społeczna
Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna


Studia magisterskie – uzupełniające drugiego stopnia

EKONOMIA
specjalności:
Ekonomika przedsiębiorstw
Rachunkowość i finanse
Zarządzanie nieruchomościami

ADMINISTRACJA
specjalności:
Administracja publiczna
Administracja bezpieczeństwa publicznego

PEDAGOGIKA
specjalności:
Pedagogika szkolna i opiekuńcza
Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
Pedagogika resocjalizacyjna


Studia licencjackie

EKONOMIA
specjalności:
Ekonomika przedsiębiorstw
Rachunkowość
Informatyka w ekonomii
Towaroznawstwo
Obsługa rynku nieruchomości
Bezpieczeństwo i higiena pracy

ADMINISTRACJA
specjalności:
Administracja gospodarcza
Administracja europejska
Administracja publiczna

PEDAGOGIKA
specjalności:
Pedagogika szkolna i opiekuńcza
Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
Pomoc społeczna i praca socjalna

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
specjalności:
Integracja europejska
Dyplomacja współczesna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności:
Bezpieczeństwo informacji
Zarządzanie kryzysowe

PIELĘGNIARSTWO

ZDROWIE PUBLICZNE
specjalności:
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Zarządzanie w ochronie zdrowia


Studia inżynierskie

TRANSPORT
specjalności:
Organizacja i logistyka w transporcie
Inżynieria ruchu
Eksploatacja środków transportu
Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe

INFORMATYKA
specjalności:
Grafika i multimedia
Systemy i sieci komputerowe

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
specjalności:
Aparatura i urządzenia medyczne
Eksploatacja maszyn i urządzeń

Studia podyplomowe
42 kierunki menedżerskie, doskonalące i kwalifikacyjne.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń. Składanie dokumentów w sekretariacie WSEI i punkcie rekrutacyjno-informacyjnym od dnia 5 maja do 31 sierpnia 2010 r.

Warunki przyjęcia na studia:

  • Złożenie świadectwa dojrzałości
  • Złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych
  • Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego w sekretariacie i na stronach www.wsei.lublin.pl oraz umowy o warunkach odpłatności
  • Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy), dla  kandydatów na studia inżynierskie oraz na kierunek Pielęgniarstwo
  • Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • W przypadku studiów pomostowych dostarczenie kserokopii prawa wykonywania zawodu, dyplomu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu
Koszty nauki

Opłata za semestr nauki wynosi od 1500 do 2200 zł, w zależności od kierunku studiów.
Przy jednorazowej opłacie za cały rok (2 semestry) udzielana jest bonifikata w wysokości 5%.
W przypadku rozłożenia płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł.


Polecamy: www.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.plwww.rozwijajsie.pl