Studia licencjackie i magisterskie - baza uczelni, szkół wyższych, kierunków i specjalności.Studia magisterskie i licencjackie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Kraków, małopolskie
O uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie powstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.2000 r. i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 39. Z inicjatywą utworzenia uczelni wystąpiła znana krakowska firma konsultingowo-szkoleniowa Consulting and Training Institute. Wieloletnie doświadczenie tej firmy w pracach konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw i instytucji publicznych pozwoliło nadać uczelni od początku odpowiedni profil praktyczny i ukierunkować ją pod kątem potrzeb rynku pracy.
WSEI proponuje studentom program opracowany w oparciu o zdefiniowane uprzednio efekty kształcenia, na które składają się wiedza, umiejętności i postawy absolwentów, dopasowany do aktualnych i perspektywicznych potrzeb rynku pracy oraz odpowiadający europejskim standardom kształcenia. W programie zajęć przeważają aktywne i nowoczesne formy zajęć, m.in. warsztaty menedżerskie, kładzie się również nacisk na kształtowanie cech osobowych (warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji czy dziennikarstwa).

Uczelnia posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2013 r.), która zwróciła m.in. uwagę na ponadprzeciętną dbałość władz uczelni o jakość procesu dydaktycznego oraz na wyraziście zarysowaną misję, która pozwoliła uczelni dobrze określić swoje miejsce wśród uczelni wyższych w regionie.

Od początku swojej działalności WSEI angażuje się we współpracę z zagranicą, głównie poprzez programy wymiany studentów i pracowników, oraz organizację staży i praktyk zagranicznych dla studentów, doceniając ich naukowy i kulturowy walor.

WSEI zachęca studentów do przyjmowania postaw aktywnych i przedsiębiorczych (w obrębie uczelni funkcjonuje firma symulacyjna, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości itp.). Sprzyja temu również działalność Samorządu Studentów WSEI, który organizuje i wspiera wiele imprez (Juwenalia, Kulturalia, Konkurs Fotograficzny) czy akcji charytatywnych.

Wyróżnienia, certyfikaty, akredytacje

Pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 2013

"Wiarygodna Szkoła" – certyfikat na rok akademicki 2013/2014

10 miejsce w rankingu WPROST w kategorii "Niepubliczne szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców", WPROST nr 12/2013

Certyfikat ACI „Dobra Uczelnia Dobra Praca 2012” na rok akademicki 2012/2013, 2012

„Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” – wyróżnienie w kategorii: województwo małopolskie, 2012

"Wiarygodna Szkoła" – certyfikat na rok akademicki 2012/2013

"Wiarygodna Szkoła" – certyfikat na rok akademicki 2011/2012

Home&Market (2009): 3 miejsce w Polsce i 1 miejsce w Małopolsce wśród najlepszych uczelni licencjackich,

„Wiarygodna Szkoła” (2008): 3 miejsce w Polsce i 1 miejsce w Małopolsce wśród najlepszych uczelni licencjackich,

„Perspektywy”, „Rzeczpospolita” (2008): 26 miejsce w Polsce i 1 miejsce w Polsce wśród 95 najlepszych niepublicznych uczelni licencjackich w Polsce.

Pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 2007

Władze uczelni

 

 

REKTOR
prof. nadzw. dr Aleksander Kowalski

 

 

 

 

PROREKTOR ds. organizacji procesu kształcenia

mgr Małgorzata Terlikowska

 

 

 

 

 

DZIEKAN
dr inż. Zbigniew Handzel

 

 

 

 

 

 

KANCLERZ
dr Stanisław Kowalski

 

 

Uczelnia w liczbach

Uczelnia w liczbach
studentów 1064
studenci zamiejscowi 620
studenci zagraniczni 8
mężczyźni/kobiety (%) 40/60
Ilość przyznanych stypendiów w roku akademickim 2006/07 270

Lokalizacja

Uczelnia mieści się w ścisłym centrum Krakowa – przy ul. św. Filipa 17, w pobliżu Rynku Głównego, Galerii Krakowskiej oraz dworca PKP/PKS, co pozwala studentom, szczególnie tym spoza Krakowa, na szybkie i bezproblemowe dotarcie do uczelni.


Polecamy: www.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.plwww.rozwijajsie.pl