EKONOMIA I NIE TYLKO  »
.
Rachunkowość i controlling

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć nowoczesną wiedzę z zakresu rachunkowości i controllingu. Kierunek został przygotowany w celu wszechstronnego i profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników zawodów ściśle związanych z rachunkowością oraz tych, które wykorzystują wiedzę z dziedziny księgowości do zarządzania przedsiębiorstwem.

W trakcie studiów zdobywa się również wiedzę praktyczną oraz, bardzo ważną dla przyszłych pracodawców, umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi w rachunkowości i controllingu.

Najczęściej wymaganymi przedmiotami maturalnymi podczas rekrutacji na ten kierunek są: matematyka, język obcy nowożytny.

Absolwent kierunku, w zależności od wyboru specjalności, jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze księgowego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy pracownik biura rachunkowego, a także jako controller, kierownik procesów biznesowych, menadżer projektów, analityk gospodarczy oraz doradca finansowy.

Więcej informacji o tym kierunku znajdziesz tutaj.


.
Naucz się inwestować na giełdzie
.
Lepiej w przemyśle
.
Branża lotnicza zanotuje rekordowy zysk
.
Gaz łupkowy pomaga przemysłowi chemicznemu w USA
.
Zarządzanie marką - poznaj ciekawą specjalność kierunku zarządzanie
.
Finanse, inwestycje i rachunkowość

Kierunek ten nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii new review mikroekonomii i makroekonomii, czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty.


.
Kierunek ekonomichno-prawny
.
Poznaj specjalność menedżerską
.
Polecamy kierunek ekonomiczno-prawny!
.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zmienia strukturę
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nagroda im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy oraz studentów
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Ekonomia
.
Boom na Logistykę - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
.
Poznaj najlepsze uniwersytety na świecie
.
Gospodarka turystyczna
.
Studenci z Poznania zwycięzcami w krajowym finale Microsoft Imagine Cup 2013
.
Finanse i rachunkowość
.
Gospodarka i administracja publiczna
.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studenci zwycięzcami EYe on Tax