EKONOMIA I NIE TYLKO  »
.
Gospodarka i administracja publiczna

Kierunek został przygotowany w celu kształcenia ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Studia na tym kierunku charakteryzuje unikatowy w sklali kraju program nauczania, który stwarza korzystne warunki do kształtowania kariery zawodowej przyszłego absolwenta.

Podczas studiów zdobywa się wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania, a także innych przedmiotów kierunkowych w zależności od wybranej specjalizacji. 

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

  • audyt w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • instytucje zdrowia publicznego,
  • zarządzanie kapitałem ludzkim w Administracji Publicznej,
  • programowanie i strategie rozwoju,
  • media w gospodarce i administracji publicznej,
  • ubezpieczenia społeczne,
  • analizy w gospodarce i administracji publicznej,
  • samorząd terytorialny,
  • zarządzanie dziedzictwem kulturowym,
  • zarządzanie problemami społecznymi.

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych instytucjach sektora publicznego, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym. Dodatkowo, może on znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera i specjalisty w firmach prywatnych, które zajmują się działalnością z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń, a także w sektorze organizacji pozarządowych.

Więcej informacji o tym kierunku znajdziesz tutaj.


.
Naucz się inwestować na giełdzie
.
Lepiej w przemyśle
.
Branża lotnicza zanotuje rekordowy zysk
.
Gaz łupkowy pomaga przemysłowi chemicznemu w USA
.
Zarządzanie marką - poznaj ciekawą specjalność kierunku zarządzanie
.
Finanse, inwestycje i rachunkowość

Kierunek ten nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii new review mikroekonomii i makroekonomii, czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty.


.
Kierunek ekonomichno-prawny
.
Poznaj specjalność menedżerską
.
Polecamy kierunek ekonomiczno-prawny!
.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zmienia strukturę
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nagroda im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy oraz studentów
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Ekonomia
.
Boom na Logistykę - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
.
Poznaj najlepsze uniwersytety na świecie
.
Gospodarka turystyczna
.
Studenci z Poznania zwycięzcami w krajowym finale Microsoft Imagine Cup 2013
.
Finanse i rachunkowość
.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studenci zwycięzcami EYe on Tax
.
Rachunkowość i controlling