EKONOMIA I NIE TYLKO  »
.
Boom na Logistykę - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Trudna sytuacja gospodarcza i wymogi rynku pracy coraz częściej znajdują swoje odbicie w decyzjach młodych ludzi, którzy wybierając się na studia, interesują się kierunkami specjalistycznymi, dającymi szerokie zawodowe perspektywy. Jednym z nich jest z Logistyka.

Profesjonalna kadra sposobem na konkurencję

Ten trend nie dziwi Dominika Penara, dyrektora Biura Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Przeglądając oferty pracy można zauważyć, że ostatnio najbardziej poszukiwanymi specjalistami są logistycy i spedytorzy. Dzieje się tak za sprawą, trwających nieustannie, rynkowych zmagań konkurujących ze sobą firm. O tym kto wyjdzie z nich zwycięsko, zdecydować może odpowiednia dystrybucja i magazynowanie produktów. Logistyka to z pewnością kierunek z przyszłością. Strategiczne położenie naszego regionu, przebiegające tędy transportowe szlaki, zachęcają czołowe firmy do lokowania tu swoich centrów logistycznych – przekonuje dyrektor Penar.

Teoria i praktyka

Od momentu uruchomienia Logistyki w WSB, uczelnia zdołała wyrobić sobie prawdziwą renomę w branży logistycznej. Oprócz przygotowania teoretycznego, zdobywanego pod okiem cenionej kadry naukowej, studenci nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności w nowoczesnym, profesjonalnie wyposażonym laboratorium. Najnowsze oprogramowanie i „magazyn w miniaturze” sprawiają, że zajęcia w pracowni Logistyki niewiele różnią się od rzeczywistej pracy, którą absolwenci będą wykonywać po ukończeniu studiów.

Studia dofinansowane

Kandydaci na studia na kierunku Logistyka mogą wybierać spośród specjalności: logistyka i transport, inżynier jakości, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie magazynami. W nowym roku akademickim w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej uruchomiona zostanie specjalność: zarządzanie portami lotniczymi - dofinansowania z środków Unii Europejskiej. Jej celem  jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania i obsługi podróżnych oraz ładunków w ujęciu logistycznym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki transportu lotniczego, zarządzania lotniskami i portów lotniczych.  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej dofinansowanie na ten cel otrzymała jako jedyna niepubliczna uczelnia w kraju, plasując się na liście rankingowej tuż za Politechniką Gdańską. W ramach projektu studenci mogą liczyć na zajęcia wyrównawcze, wizyty studyjne w portach lotniczych, szkolenie TUV Nord Polska, kurs specjalistyczny Flexsim Software Products Inc. oraz 1000 zł dofinansowania.

Czym skorupka za młodu…

Uczelnia jest także organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej, który doczekał się już trzeciej edycji. W każdej z nich wzięło udział kilkuset uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu technik logistyk i technik spedytor. Rozwiązując test wiedzy logistycznej uczestnicy walczą o cenne nagrody, wśród których jest m.in. złoty indeks WSB (studia na kierunku Logistyka o wartości ponad 15 tys. zł), praktyki, staże wizyty studyjne itp.

Źródło: materiały Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej


.
Naucz się inwestować na giełdzie
.
Lepiej w przemyśle
.
Branża lotnicza zanotuje rekordowy zysk
.
Gaz łupkowy pomaga przemysłowi chemicznemu w USA
.
Zarządzanie marką - poznaj ciekawą specjalność kierunku zarządzanie
.
Finanse, inwestycje i rachunkowość

Kierunek ten nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii new review mikroekonomii i makroekonomii, czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty.


.
Kierunek ekonomichno-prawny
.
Poznaj specjalność menedżerską
.
Polecamy kierunek ekonomiczno-prawny!
.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zmienia strukturę
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nagroda im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy oraz studentów
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Ekonomia
.
Poznaj najlepsze uniwersytety na świecie
.
Gospodarka turystyczna
.
Studenci z Poznania zwycięzcami w krajowym finale Microsoft Imagine Cup 2013
.
Finanse i rachunkowość
.
Gospodarka i administracja publiczna
.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studenci zwycięzcami EYe on Tax
.
Rachunkowość i controlling