EKONOMIA I NIE TYLKO  »
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nagroda im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy oraz studentów

Tylko do 5 września polskie redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe mogą zgłaszać nominacje w XVIII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego, przyznawanej dziennikarzom za najlepszy utwór o tematyce ekonomicznej. Laureat tegorocznej edycji Nagrody otrzyma czek o wartości 15 000 zł oraz statuetkę E. Kwiatkowskiego, patrona Konkursu. Krótki formularz nominacyjny oraz regulamin Nagrody zamieszczone są na stronie internetowej konkursu: www.kwiatkowski.uek.krakow.pl.

W tym roku po raz pierwszy przy Nagrodzie Głównej organizowany jest konkurs "Studencki Laur im. E. Kwiatkowskiego" adresowany do studentów kierunków ekonomicznych. Autor najlepszego utworu studenckiego otrzyma od Deutsche Bank PBC S.A. czek o wartości 5 000 zł oraz sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace o tematyce "Recepta na bieżące wyzwania polskiej gospodarki" należy przesyłać do dnia 10 września 2013 r. Szczegóły konkursu zamieszczone są w regulaminie Nagrody (art. 8).

W tym roku w gronie Jury Nagrody gościmy między innymi: przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, rektorów polskich uczelni ekonomicznych, członków Rady Polityki Pieniężnej, reprezentantów Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Business Centre Club, Instytutu Studiów Strategicznych, Fundacji Książąt Lubomirskich, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości a także laureatów poprzednich edycji Nagrody - red. Jacka Żakowskiego oraz red. Macieja Samcika. Podobnie jak w latach ubiegłych Nagrodę im. E. Kwiatkowskiego wręczy honorowa ambasadorka Jury - Dr Julita Maciejewicz-Ryś, wnuczka Patrona Nagrody.

Wręczenie Nagród odbędzie się podczas uroczystej inauguracji 89. roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 7 października 2013 r.

Tegoroczna edycja Nagrody została objęta honorowym patronatem Włodzimierza Karpińskiego - Ministra Skarbu Państwa, Janusza Piechocińskiego - Ministra Gospodarki, Wojciecha Szczurka - Prezydenta Miasta Gdyni, Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego, Jerzego Millera - Wojewody Małopolskiego oraz Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa.

Nagroda im. E. Kwiatkowskiego została ustanowiona w 1995 roku przez Senat ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w trosce o stan informacji i poziom publicystyki ekonomicznej w polskich mediach, a także dostrzegając potrzebę wyróżniania i nagradzania autorów wybitnych utworów dziennikarskich o tematyce ekonomicznej.

Mecenasem oraz sponsorem Nagrody od 12 lat jest Deutsche Bank PBC S.A.

Źródło: materiały Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie


.
Naucz się inwestować na giełdzie
.
Lepiej w przemyśle
.
Branża lotnicza zanotuje rekordowy zysk
.
Gaz łupkowy pomaga przemysłowi chemicznemu w USA
.
Zarządzanie marką - poznaj ciekawą specjalność kierunku zarządzanie
.
Finanse, inwestycje i rachunkowość

Kierunek ten nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii new review mikroekonomii i makroekonomii, czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty.


.
Kierunek ekonomichno-prawny
.
Poznaj specjalność menedżerską
.
Polecamy kierunek ekonomiczno-prawny!
.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zmienia strukturę
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Ekonomia
.
Boom na Logistykę - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
.
Poznaj najlepsze uniwersytety na świecie
.
Gospodarka turystyczna
.
Studenci z Poznania zwycięzcami w krajowym finale Microsoft Imagine Cup 2013
.
Finanse i rachunkowość
.
Gospodarka i administracja publiczna
.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studenci zwycięzcami EYe on Tax
.
Rachunkowość i controlling