EKONOMIA I NIE TYLKO  »
.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zmienia strukturę

Za Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zostaną wydzielone trzy szkoły: Szkoła Biznesu, Szkoła Ekonomii i Szkoła Polityki Publicznej. Rok akademicki 2014/2015 rozpocznie już w nowej strukturze organizacyjnej – poinformował rzecznik SGH Marcin Poznań.

Nowe szkoły będą autonomiczne i finansowo odpowiedzialne za prowadzone kierunki studiów. Zmiany mają pozwolić m.in. na zwiększenie potencjału badawczego i zdolności do pozyskiwania środków na badania, ciągłe podnoszenie jakości studiów, a także na sprawniejsze zarządzanie całą uczelnią.

Zapowiedział, że zgodnie z wyznaczonym harmonogramem rok akademicki 2014/2015 SGH rozpocznie już w nowej strukturze organizacyjnej – z trzema szkołami. Pierwszy rocznik studentów zgodnie z harmonogramem rozpocznie studia w trybie zreformowanym w roku akademickim 2015/2016.

W sierpniu 2012 roku SGH była jedną z trzech polskich uczelni, do których minister nauki Barbara Kudrycka wysłała pisma ostrzegawcze, w których groziła wyznaczeniem funkcji rektora - „komisarza”. Oprócz SGH podobne pisma otrzymały wówczas Politechnika Radomska i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Według przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, minister może bowiem narzucić uczelni publicznej p.o. rektora po to, aby doprowadził finanse uczelni do porządku. Jest to możliwe, gdy uczelnia utrzymywana również z publicznych pieniędzy ma straty finansowe większe niż jedna czwarta dotacji z budżetu.

Rzecznik SGH przyznał wówczas, że choć uczelnia notuje straty, to regularnie zmniejsza też deficyt.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce.

W Rankingu Szkół Wyższych 2013 "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" uczelnia znalazła się na dziesiątym miejscu wśród najlepszych polskich uczelni akademickich. Z kolei prowadzony przez SGH kierunek „zarządzanie” w 2013 roku zajął 69. miejsce w prestiżowym rankingu Masters in Management dziennika "Financial Times".

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 


.
Naucz się inwestować na giełdzie
.
Lepiej w przemyśle
.
Branża lotnicza zanotuje rekordowy zysk
.
Gaz łupkowy pomaga przemysłowi chemicznemu w USA
.
Zarządzanie marką - poznaj ciekawą specjalność kierunku zarządzanie
.
Finanse, inwestycje i rachunkowość

Kierunek ten nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii new review mikroekonomii i makroekonomii, czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty.


.
Kierunek ekonomichno-prawny
.
Poznaj specjalność menedżerską
.
Polecamy kierunek ekonomiczno-prawny!
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nagroda im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy oraz studentów
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Ekonomia
.
Boom na Logistykę - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
.
Poznaj najlepsze uniwersytety na świecie
.
Gospodarka turystyczna
.
Studenci z Poznania zwycięzcami w krajowym finale Microsoft Imagine Cup 2013
.
Finanse i rachunkowość
.
Gospodarka i administracja publiczna
.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studenci zwycięzcami EYe on Tax
.
Rachunkowość i controlling