EKONOMIA I NIE TYLKO  »
.
Poznaj specjalność menedżerską

W ramach tej specjalności studenci są przygotowywani do budowania zespołów ludzkich i motywowania pracowników. Nabywają umiejętności w zakresie realizowania projektów oraz podejmowania trafnych decyzji.

Studenci są przygotowywani do sprawnego zarządzania z wykorzystaniem narzędzi sprawdzonych w praktyce. Duży nacisk na specjalności kładzie się na rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych, charakteryzujących najlepszych liderów biznesu.

Celem specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie budowania zespołów ludzkich oraz motywowania pracowników.

Absolwent specjalności zdobywa umiejętności w zakresie realizowania projektów, umiejętność sprawnego zarządzania, motywowania, oraz organizowania pracy zespołu.

Specjalność na kierunku zarządzanie.


.
Naucz się inwestować na giełdzie
.
Lepiej w przemyśle
.
Branża lotnicza zanotuje rekordowy zysk
.
Gaz łupkowy pomaga przemysłowi chemicznemu w USA
.
Zarządzanie marką - poznaj ciekawą specjalność kierunku zarządzanie
.
Finanse, inwestycje i rachunkowość

Kierunek ten nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii new review mikroekonomii i makroekonomii, czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty.


.
Kierunek ekonomichno-prawny
.
Polecamy kierunek ekonomiczno-prawny!
.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zmienia strukturę
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nagroda im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy oraz studentów
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Ekonomia
.
Boom na Logistykę - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
.
Poznaj najlepsze uniwersytety na świecie
.
Gospodarka turystyczna
.
Studenci z Poznania zwycięzcami w krajowym finale Microsoft Imagine Cup 2013
.
Finanse i rachunkowość
.
Gospodarka i administracja publiczna
.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studenci zwycięzcami EYe on Tax
.
Rachunkowość i controlling