EKONOMIA I NIE TYLKO  »
.
Zarządzanie marką - poznaj ciekawą specjalność kierunku zarządzanie

Specjalność została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych procesami kreowania i zarządzania marką w pełnym cyklu jej życia. Jej celem jest kształcenie specjalistów – menedżerów d.s. marki, koordynujących działania związane z planowaniem, organizacją, wdrażaniem i kontrolą przedsięwzięć w tym zakresie. Jej profil umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na pełnienie funkcji kierowniczych i wykonawczych o takim właśnie charakterze.

Absolwent specjalności:

  • jest przygotowany do pełnienia średnich i wyższych funkcji zarządczych w organizacji, m.in. na stanowisku tzw. brand managera i na stanowiskach pokrewnych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • dysponuje kompleksową wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji,
  • posiada wiedzę na temat zasadniczych procesów biznesowych oraz związanego z nimi aparatu pojęciowego, modeli zarządczych oraz aktualnych tendencji w teorii i praktyce gospodarczej w tym zakresie,
  • posiada specjalistyczną, nowoczesną wiedzę na temat stosowanych procedur oraz metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do kreowania kapitału marki i budowy jej wartości,
  • wykazuje się zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy oraz jej praktycznego wykorzystania do opisu, analizy i oceny zjawisk występujących we wszystkich obszarach organizacji i jej otoczeniu,
  • wykazuje się zdolnością analitycznego myślenia i przewidywania, w tym zdolnością określania faktycznych potrzeb informacyjnych organizacji, gromadzenia potrzebnych danych, analizy informacji oraz jej kreatywnego wykorzystania w procesach zarządczych w zakresie marketingu i zarządzania marką,
  • posiada umiejętność podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym w zakresie kreowania oferty przedsiębiorstwa i zarządzania marką,
  • posiada umiejętności klarownego i logicznego formułowania opinii w mowie i piśmie, publicznego występowania, sprawnego komunikowania się z przedstawicielami różnych dziedzin oraz szczebli organizacyjnych, a także jednostek zewnętrznych, autoprezentacji, pracy w zespole i budowania relacji, obsługi komputera oraz posługiwania się językiem obcym, w tym językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania,
  • posiada wrażliwość etyczno-społeczną, jest otwarty na poglądy innych ludzi, charakteryzuje go zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy.

Specjalność na kierunku zarządzanie.


.
Naucz się inwestować na giełdzie
.
Lepiej w przemyśle
.
Branża lotnicza zanotuje rekordowy zysk
.
Gaz łupkowy pomaga przemysłowi chemicznemu w USA
.
Finanse, inwestycje i rachunkowość

Kierunek ten nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii new review mikroekonomii i makroekonomii, czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty.


.
Kierunek ekonomichno-prawny
.
Poznaj specjalność menedżerską
.
Polecamy kierunek ekonomiczno-prawny!
.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zmienia strukturę
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nagroda im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy oraz studentów
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Ekonomia
.
Boom na Logistykę - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
.
Poznaj najlepsze uniwersytety na świecie
.
Gospodarka turystyczna
.
Studenci z Poznania zwycięzcami w krajowym finale Microsoft Imagine Cup 2013
.
Finanse i rachunkowość
.
Gospodarka i administracja publiczna
.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studenci zwycięzcami EYe on Tax
.
Rachunkowość i controlling