EKONOMIA I NIE TYLKO  »
.
Lepiej w przemyśle

Zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne napływają od GUSu jeśli chodzi o najświeższe dane dotyczące przemysłu Polski, ale więcej widać w nich pozytywów.

 

W listopadzie rok do roku produkcja w przemyśle wzrosła o 2,9%. Co ważniejsze, analitycy spodziewali się tutaj mniejszego wzrostu. Do tego słupki produkcji sprzedanej wzrosły w 24 z 34 badanych branż. W tym aspekcie spośród podanych w komunikacie przez GUS działów przemysłu najbardziej w górę pikowała produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (11,6%), najgorzej radziła sobie natomiast produkcja wyrobów farmaceutycznych (6,9%).

 

Niczym dziwnym są spadki w budownictwie, jeśli chodzi o porównanie listopada z październikiem. Bardziej niepokoić może spadek w porównaniu do listopada ub. roku produkcji obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 14,4%). Dobrze radzą sobie za to w tym względzie przedsiębiorstwa zajmujące się głównie specjalistycznymi robotami budowlanymi (7,4% w górę). Dużo lepiej wygląda natomiast cała branża budownicza, jeśli weźmiemy pod uwagę porównanie rok do roku. Produkcja wzrosła w niej w dwóch na trzy działy, jak również informuje Główny Urząd Statystyczny.

 

Zachęcająco wygląda komunikat dotyczący cen prudukcji sprzedanej przemysłu. Spadły one w Polsce rok do roku o 1,5%. Również tutaj analitycy przewidywali mniej optymistyczną wiadomość (spadek o 1,2%). Informacje te wpisują się w trend stopniowej poprawy koniunktury w przemyśle.


.
Naucz się inwestować na giełdzie
.
Branża lotnicza zanotuje rekordowy zysk
.
Gaz łupkowy pomaga przemysłowi chemicznemu w USA
.
Zarządzanie marką - poznaj ciekawą specjalność kierunku zarządzanie
.
Finanse, inwestycje i rachunkowość

Kierunek ten nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii new review mikroekonomii i makroekonomii, czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty.


.
Kierunek ekonomichno-prawny
.
Poznaj specjalność menedżerską
.
Polecamy kierunek ekonomiczno-prawny!
.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zmienia strukturę
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nagroda im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy oraz studentów
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Ekonomia
.
Boom na Logistykę - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
.
Poznaj najlepsze uniwersytety na świecie
.
Gospodarka turystyczna
.
Studenci z Poznania zwycięzcami w krajowym finale Microsoft Imagine Cup 2013
.
Finanse i rachunkowość
.
Gospodarka i administracja publiczna
.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studenci zwycięzcami EYe on Tax
.
Rachunkowość i controlling