Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE I ŚCIĄGI

Untitled Document

kettil.aglo
  
rank: Licencjat ekonomii 

Opakowania.

Zgłoś
nadużycieOpakowanie produktów Opakowania dzielą się na:  Transportowe  Zbiorowe  Jednostkowe Opakowania spełniają ważną funkcję dystrybucyjną i promocyjną. Funkcje dystrybucyjne – umożliwienie przemieszczania produktów, magazynowania i użytkowania ze względu na ujemne oddziaływania środowiska (wilgoć, temperatura, promienie świetlne) Do przewożenia i składowania produktów służą palety, kontenery, komory chłodnicze, sklepowe lady i domowe lodówki. Zabezpieczająca rola opakowania nabiera coraz większego znaczenia pod wpływem rozwoju wymiany międzynarodowej i potrzeby ochrony środowiska. Opakowania muszą być dostosowane do warunków klimatycznych i również do preferencji nabywców o różnych cechach ekonomicznych, cywilizacyjnych i kulturowych. Ekologiczne grupy nacisku doprowadziły w wielu krajach do eliminacji napojów w metalowych puszkach i plastikowych opakowaniach, które nie ulegają szybko samorozkładowi. Unia europejska zezwala na stosowanie opakowań mających certyfikat, który stwierdza, że opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Funkcja promocyjna – taką funkcję spełniają raczej opakowania jednostkowe a taże pojemniki i stojaki do eksponowania towarów w sklepach. Opakowanie może być nośnikiem promocji i jej środkiem. Jako nośnik jest swoistą tablicą, na której umieszcza się informacje o produkcie, apele reklamowe, znaki reklamowe, itp. Przykładem mogą być butelki od szampana, które indywidualizuje się przy pomocy etykiet i folii, nadając im rynkową komunikatywność. Zachęcać do zakupu również może kształt, kolor, użytkowność samego opakowania. Opakowanie wielokrotnego użytku wpływa na cenę oferowanego produktu. Ciekawe i drogie opakowania dotyczą przeważnie produktów zintegrowanych, czyli takich gdzie opakowanie jest postrzegane jako część właściwego produktu np. perfumy, drogie trunki. Opakowania takie dobrze promują się w segmentach rynku o wysokiej sile nabywczej. Wniosek: istnieje potrzeba dostosowania opakowań do preferencji uczestników docelowego rynku. Popytotwórcza rola opakowania nabiera coraz większego znaczenia w związku z rozwojem samoobsługi, gdzie informacyjną rolę sprzedawcy przejmują w znacznej mierze opakowania i etykiety. Napisy i wizerunki na opakowaniach informują więc o cechach użytkowych produktu, jego nowoczesności, sposobach eksploatacji. Należy promować i eksponować cechy, które mają szczególne znaczenie promocyjne (np. niska kaloryczność ciastek, zdolności wybielające proszków do prania). Opakowanie może zawierać informacje o innych produktach oferowanych przez firmę. Funkcja promocyjno-informacyjna – W dużych sklepach, gdzie klient ma możność wyboru spośród kilkunastu a nawet kilkudziesięciu substytutów, wizualne wyrównanie danego towaru nabiera zasadniczego znaczenia. Liczą się zwłaszcza dwa czynniki: -zdolność opakowania do zwrócenia uwagi klienta -czas odnalezienia poszukiwanego tzw. efekt półki Pierwszy z nich ma istotne znaczenie dla przyciągnięcia nabywcy, który produktu jeszcze nie zna, drugi jest ważny dla stałych użytkowników, którzy wchodząc do sklepu chcą jak najszybciej dokonać zakupu. Opakowanie ma zabezpieczać to, co sprzedaje i sprzedawać to, co zabezpiecza. Promocyjna rola opakowania odnosi się przede wszystkim do artykułów codziennego użytku, np. żywność, środki utrzymania czystości, kosmetyki. Ma mniejsze znaczenie przy sprzedaży artykułów wybieralnych, np. odzież, pościel i nie odrywa żadnej roli w handlu dobrami trwałego użytku, np. radia, zamrażarki, lampy. Popularnym sposobem zwiększania zbytu jest różnicowanie rodzaju i wielkości opakowań. Aby nadać opakowaniu zdolności promocyjne należy zwrócić uwagę na ich kształt, kolor i grafikę. Konsekwencją uprawiania strategii rodzinnych marek jest np. stosowanie tzw. Opakowania rodzinnego polegającego na unifikacji kolorystyki, grafiki i surowca oraz nadaniu specyficznego kształtu opakowaniom poszczególnych linii produktów. Innowacje w opakowalnictwie tworzą nowe rynki. Mogą to być opakowania aerozolowe, próżniowo pakowana żywność a nawet języczek do otwierania puszek. Nowe rodzaje opakowań powodują, że wyrób zostaje często poszerzony o nowa użyteczność.

 

Oceń ściągę:

Sieczka
Nadaje się
Pro class