Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE I ŚCIĄGI

Untitled Document

katki
  
rank: Amator ekonomii 

Reklama wydawnicza i jej formy

Zgłoś
nadużycieREKLAMA WYDAWNICZA obejmuje wszystkie poza prasą „druki reklamowe” np. książki z wkładkami lub stronami reklamowymi, prospekty, foldery, informatory, ulotki, książki telefoniczne(„żółte kartki”) i teleadresowe, gazetki handlowe, listy reklamowe z ofertami dóbr i usług, dla której kanałami przekazu są przede wszystkim prasa, poczta, dystrybucja bezpośrednia. Jednym z takich druków są ULOTKI, które są materiałami reklamowymi o wydłużonej treści, zawierające informacje, zachęcające odbiorcę w sposób rozszerzony. Ulotki zawierają zarówno tekst ogłoszeniowy jak i zdjęcia, symbole, rysunki i logo firmy. Tekst ulotki powinien wyróżniać się w stosunku do innych podobnych materiałów konkurencji, np. poprzez kształt czy kolorystykę ulotki. PROSPEKT REKLAMOWY jako poszerzona ulotka umieszczany jest jako załącznik do opakowania produktu, który zamówiony był drogą listowną. Oferowane są w nim inne produkty tej firmy i jest on efektownym sposobem na rozszerzenie sprzedaży. Powszechność i łatwość kontaktu przechodnia z reklamą – plakatem stanowią podstawową zaletę reklamy zewnętrznej. PLAKATY jako duże formy drukowane mogą zawierać stosunkowo obszerna treść umożliwiającą dłuższy kontakt z komunikantem. Plakat może mieć postać afiszu, ogłoszenia, zdjęcia, tekstu i innych form mających postać wizualnego kodu przekazu. Jednym z rodzajów plakatów są tablice o powierzchni od 12m2 – bilboardy – do 18m2 –megabilboardy. KATALOGI to jeden z rodzajów reklamy wydawniczej, a przybierają one formę: © katalogu produktu © katalogu firm © katalogu wysyłkowego /informacyjnego/. LIST REKLAMOWY to bezpośrednio do konsumenta skierowany opis cech wyrobów i korzyści płynących z ich użytkowania. Nadawca może powoływać się na opinie innych użytkowników lub też na wyniki wykonanych testów. W liście reklamowym zachęcenie powinno być trzykrotne. List taki w zestawieniu z materiałami reklamowymi nazywany jest mailingiem GAZETA HANDLOWA to publikacja fachowa skierowana do osób kupujących produktów w celu ich odsprzedaży hurtownikom, pośrednikom czy detalistom. KSIĄŻKI ADRESOWE I TELEADRESOWE zawierają również reklamę wydawniczą. Firmy publikują w tych książkach reklamę swoich produktów. Mimo tego, że reklamy te są „małe”, rzucają się w oczy, a ich ciekawa grafika i wielkość jest tu najważniejsza REKLAMA POCZTOWA(direct mail) zdobywa w procesie komunikacji marketingowej coraz większe znaczenie. Poczta stanowi kanał za pomocą którego nadawca przekazu wysyła reklamę – ofertę sprzedaży: listy reklamowe, katalogi, informatory, ulotki, broszury, zaproszenia, prospekty, gazetki handlowe i inne druki będące formą reklamy wydawnicze (drukowanej). Celem reklamy pocztowej nie jest „wysyłka” reklamy (druku reklamowego) w ogóle, lecz wysyłka jej do tych adresatów, którzy mogą stanowić potencjalnych klientów firmy.

 

Oceń ściągę:

Sieczka
Nadaje się
Pro class