Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE I ŚCIĄGI


Wybierz kategorię:
systemy ubezpieczen w Polsce
Rola usług dla gospodarki narodowej.
proces prywatyzacji
Planowanie finansowe.
Proces prywatyzacji w Polsce.
Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw.
Temat: Proces gospodarczy i jego uczestnicy.
Metody prywatyzacji
Prywatyzacja - za i przeciw
Plan Balcerowicza
Ustroje gospodarcze
Poglądy na inflację
Socjologia - 8 zagadnień
Przedmiot Prawo Gospodarcze
Przedmiot Finanse Ubezpieczeń
Rynek walutowy
Decentralizacja administracji gospodarczej - przesłanki, diagnoza, perspektywy
Własność państwowa a prywatna
Biznes plan Budex
Mikroekonomia - ściąga
Decyzje konsumenta na rynku
Dochód narodowy
Ważne zagadnienia Ekonomii
Podatek vat i podatek akcyzowy
Teoria wyboru konsumenta
Ogólna charakterystyka struktur rynku wg rodzajów konkurencji
Wprowadzenie do teorii gospodarowania
Proces gospodarczy i jego uczestnicy.
Przedsiębiorstwa Państwowe.
Rola usług dla gospodarki narodowej.
Pojęcie i cechy przedsiębiorstw. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych.
Charakterystyka spółek.
Inne jednostki jako przedsiębiorcy (joint venture).
Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw.
Przedsiębiorcy jednoosobowi i zakłady rzemieślnicze.
Wpływ Unii Europejskiej na politykę regionalną
Makroekonomia - ściąga
Zadania i uprawnienia inspektora PIP
Inflacja.
Przyczyny bezrobocia
System ubezpieczeń w Polsce
Walka z bezrobociem
Przyczyny bezrobocia w Polsce
Mleko i jego przetwory
Pojęcie handlu zagranicznego – stosunki wymienne z zagranicą
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Fundusze Unii Europejskiej
Sporządź umowę spółki cywilnej
Inflacja
Plan marketingowy

System ubezpieczeniowy w Polsce
Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej
Prawa i obowiązki pracownika
Wpływ procesu globalizacji na gospodarkę
Rynek pracy w Polsce
Badania profilaktyczne
System podatkowy w Polsce
Leasing. Rodzaje leasingu.
Biznes Plan jako narzędzie planowania inwestycji
Rynek papierów wartościowych w Polsce
Rynek papierów wartościowych w Polsce
Kredyt jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych
Zasady funkcjonowania Gełdy Papierów Wartościowych
Emerytury dla osób urodzonych po 1969 roku
Świadczenia emerytalne, warunki, kto może dostać
Test AE i WSH- ekonomia
Popyt i podaż
Organizacja procesów gospodarczych
PKB i PNB
bariery wzrostu gospodarczego
Elastycznośćdoc
Mikroekonomia (30 stron)
Słynni ekonomiści
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Makroekonomia - ściąga
Makroekonomia
Czynniki produkcji
Inflacja – Przyczyny, koszty i korzyści.
Eklementy rynku
Koszt marginalny
Inflacja
PKB
Wzory
Makroekonimia - zagadnieniadoc
Bezrobocie
Praktyki monopolistyczne
Pieniądz
Historia myśli ekonomicznej - nurty
Pojęcia z ekonomii
Keyensa teoria preferencji płynności