Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE I ŚCIĄGI


Wybierz kategorię:


Zasady formułowania strategii reklamowej i promocja
dystrybucja i kanaly
Badania marketingowe
Segmentacja rynku
Istota marketingu
Typy badań marketingowych
Przepisy regulujące działalność marketingową w Polsce
Techniki mierzenia efektywności
Planowanie marketingowe
Kwestionariusz jest to zbiór pytań zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub winnej
Zasady tworzenia ankiety
Uwarunkowania wewnętrzne, zachowania konsumentów
CYKL ŻYCIA PRODUKTU I JEGO INTERPRETACJA
CYKL ŻYCIA PRODUKTU
Zagadnienia ogólne z marketingu
W co inwestować w 2007 roku ?
Strategie marketingowe i konkurencji - wykłady
Strategie Marketingowe
Segmentacja rynku
Rozwój narciarstwa w gminie Masłów
Przykłady testów z analizy ryznku
Promocja, jako element mixu marketingowego
Projekt działalności turystycznej
Produkt, jako element mixu marketingowego
Podstawy komunikacji społecznej - wykłady
planowanie-marketingowe-(9-stron)doc
Organizacja i projektowanie badań marketingowych
Nietypowy produkt turystyczny
Marketing mix
Marketing - ogólne zaganienia
Komunikat promocyjny.
Jaki jest związek miedzy stylem kierowania, a organizacją pracy menedżera?
Dystrybucja, jako element mixu marketingowego
Dystrybucja -kilka pojęć
Dobór próby badawczej do badania marktingowego
Cena, jako element mixu marketingowego
Biznes plan restauracji
Biznes plan
Aspekty działalności konkurencyjnej
Analiza swot dla NZOZ "MEDYK"
Analiza Swot
Analiza rynku - przekrój przez cały materiał - ściąga
Analiza otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa
Analiza otoczenia marketingowa przedsiębiorstwa
Analiza konkurencji
Marketing w pigułce
Denicje marketingu
Strategia konkurencji Portera
Marketing - definicje
Strategia produktudoc
Postawy marketingu
Marketing usług
Marketing globalny