Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE I ŚCIĄGI


Wybierz kategorię:


Formy organizacyjno prawne rachunkowości
Pojęcie rachunku kosztów, metody kalkulacji kosztów.
Pojęcie rachunkowości, jej zakres, funkcje, metody, zasady.
Cykl produkcyjny
Dzielenie i łączenie kont
Konta wynikowe
Konto księgowe
SCHEMAT EWIDENCJI WYNAGRODZEŃ
EWIDENCJA MATERIAŁÓW
EWIDENCJA INNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Biznesplan
Rachunkowość.
Pojęcie i klasyfikacja majątku.Kapitały i ich podział.
Kapitały obce. Bilans i jego struktura, cechy charakterystyczne.
Istota i funkcje rachunkowości.
MSR a ustawa o rachunkowosci - różnice (wartości niematerialne i prawne)
Inwentaryzacja
Zasady funkcjonowania kont księgowych
Historia rachunkowości na świecie
Kredyt jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych
Rachunkowość zarządcza
Problemy społeczno-prawne w informatyce
Rodzaje PITów i inne deklaracje
Charakterystyka i pojęcie kosztów
Zasady rachunkowości i Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zasady podzielności i łączenia kont
Rchunkowość podstawy
Rozrachunki
Rachunek kosztów
Aktywa i pasywa
Pojęcie i podział kapitału obrotowego
Konto - informacje i podstawowe formy
Ranchunkowośc zarządcza w skrócie
VAT - informacje w skrócie
Najważniejsze pojęcia z rachunkowości