Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE I ŚCIĄGI


Wybierz kategorię:


metody i techniki kierowania
Konflikt w zakładzie pracy
Komunikacja interpersonalna
Globalizacja
Diagram Ishikawy
Charakter cyklu życia organizacji
Benchmarking
Analiza Luki Strategicznej
Aktywność strategiczna małych i średnich firm
Zasady funkcjonowania systemu informowania kierownictwa
Znaczenie komunikacji w pracy biurowej
Znaczenie przedsiębiorczości dla gospodarczego rozwoju kraju
Negocjacje
Negocjacje w biznesie
70 krótkich pytań i odpowiedzi
Biznes plan ogrodnik
Ściąga z zarządzania
Zarządzanie ryzykiem - wprowadzenie
Zarządzanie finansami
Zarządzanie celami organizacji i planowanie.
Wytwórnia win owocowych
Przedmiot badań teorii i praktyki zarządzania
Project finance
Preferowane cechy charakteru w mijescu pracy
Podejście procesowe w organizacji w aspekcie jakości.
Planowanie jako podstawa procesu zarządzania
Ekonomiczna wartość dodana EVA
Egzamin z zarzadzania na kierunku ekonomia-pytania i odpowiedzi
Controling
Biznesplan
Biznes Plan dla Kawiarni
Biznes plan – ćwiczenia
Faktoring
Benchmarking
Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM)
Reengineering
Monitoring
Controlling
Franchising
Otoczenie organizacji
Kultura organizacji
Charakterystyka struktur organizacyjnych
Benchmarking
Style kierowania
Czynniki wpływające na sukces firmy
Otocznie organizacjidoc
Zarządzanie - streszczenie
Metoda Burzy Mózgów
zbiór definicji
Podstawowe definicje w zarządzaniu
„Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa wobec własnych pracowników, lokalnego środowiska i świata”