Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE I ŚCIĄGI


Wybierz kategorię:


Polityka NBP
Budżet jednostki samorządu terytorialnego
Wydatki budżetowe
Pojęcie klasyfikacja podatków.
Procedura ustalania budżetu.
Wykonanie budżetu. Dyscyplina budżetowa.
Zasady budżetowe
Pojęcie i funkcje budżetu
System finansowy państwa
Rola pieniądza w gospodarce
Pojecie podział funkcje finansów
Narzędzia bankowości elektronicznej
Mini kompendium bankowości inwestycyjnej
Bankowy system informacyjny
Przestępstwa giełdowe
Giełda
Akcje - funkcje i rodzaje
Zezwolenia dewizowe i kontrola dewizowa
Zarządzanie finansami w banku
Zarzadzanie ryzykiem w banku
Wykłady z finansów publicznych- AE Katowice
Wykłady z Bankowości II roku studiów dziennych WSTiH
Wstępna i wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych
Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa
Wartości poznawcze bilansu
Ubezpieczenia- pytania egzaminacyjne
System ograniczeń dewizowych
Sprawozdawczość i analiza finansowa banku
Rynek pieniężny i kapitałowy
Rozwój bankowości w Polsce
Rachunkowość finansowa - WSTiH II rok studia dzienne
Pytania egzaminacyjne z Finansów
Prawo administracyjne i dewizowe
Prawo finansowe
Prawo bankowe - emisja bankowych papierów wartościowych
Prawne aspekty działalności bankowości hipotecznej
Porównanie kredytów bankowych na przykladzie BPH i PBK S.A Busko Zdrój
Polityka pienężna i oddziaływania Banku Centralnego
Polityka pieniężna NBP 1990-2005
Polityka kredytowa
MOPG - Metody oceny projektów gospodarczych
Model westminsterski, konsocjonalizm i demokracja konsensualna
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Mikrobankowość
Metody zabezpieczeń kredytów bankowych
Mechanizmy transmisji impulsów pieniężnych do strefy realnej
Materiały na bankowość
Makrobankowość
Podstawy finansów - ściąga
Kredyt i leasing jako nowoczesne żródło finansowania przedsiębiorstw
Podatki w gospodarce
Kapital, leasing, samofinansowanie, kredytowanie, samosplata itp.
Geografia Ekonomiczna - gospodarka a środowisko (ściąga)
Formy pieniądza kreacja pieniądza
Finansowe instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej
Finanse międzynarodowe
Finanse - wykłady
Deficyt budżetowy
Biznes plan kawiarni Ekstrawaganza na lata 2002-2006
Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesna usługa bankowa
Bankowość -II rok studia dzienne WSTiH
Bankowość
Analiza porównawcza systemów bankowych
Analiza finansowa przykładowe zadania
Analiza finansowa przykładowe pytania
Analiza Ekonomiczna
„Reasekuracja” - istota, zadania i rodzaje umów
”Credit scoring"– nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej
Budżet
Weksle streszczenie
Ryzyko bankowe
Rodzaje kredytów
Podstawowe informacje o banku
Analiza finansowa
Leasing - podstawowe informacje
Rola banku
Analiza ekonomiczna
Wzory z analizy finansowej
faktoring