Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Waluty

WALUTY

KURS WALUTOWY – cena jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty

REALNY KURS WALUTOWY – miara względnej ceny dóbr krajowych w porównaniu z dobrami produkowanymi za granicą

RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH:

 • Kurs wolnorynkowy – określany przez podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym
 • Kurs czarnorynkowy – kształtowany przez nielegalne transakcje kupna i sprzedaży walut
 • Kurs płynny (elastyczny) – ustalony przez podaż i popyt na waluty obce, czasami może być korygowany przez władze walutowe w drodze interwencji na rynku walutowym
 • Kurs pełzający (stały krótkookresowy) – zmieniający się pod wpływem wyższego tempa inflacji w kraju w porównaniu z zagranicą
 • Kurs stały o szerokiej marży wahań wokół parytetu – szeroki zakres wahań z marżą ok. 1-2,25% nie ulega zmianom w krótkim, a nawet średnim okresie
 • Kurs sztywny – niezmienny w bardzo długim okresie; kształtowany odgórnie, na podstawie waluty innego kraju

TABELA NOTOWAŃ BEZPOŚREDNICH – (np. 1 USD =3,7 pln), ogłaszana  Polsce przez NBP

TABELA NOTOWAŃ POŚREDNICH – (np. 1 GBP=6,8 PLN), stosowana w innym kraju

MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY – zespół reguł, układów, instytucji, zasad i zwyczajów, które określają warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych

TERMS OF TRADE – zestawienie względnych zmian cen krajowych (eksportowych) danego kraju w stosunku do względnych zmian cen zagranicznych (importowych)

APRECJACJA KURSU WALUTOWEGO – wysoki popyt na daną walutę

DEPRECJACJA KURSU WALUTOWEGO – wysoka podaż danej waluty

DEWALUACJA WALUTY KRAJOWEJ – obniżenie jej kursu dokonane przez władze monetarne w celu nakłonienia podmiotów krajowych do eksportowania

REWALUACJA WALUTY KRAJOWEJ – utrzymanie kursu waluty krajowej na wysokim poziomie, przyciąga zagraniczny kapitał i zachęca obcokrajowców do inwestowania w danym kraju oraz osiągania zysków w walucie krajowej

ERM II (Mechanizm Kursów Walutowych) -  został wprowadzony przez Wspólnotę Europejską w marcu 1979 r., jako część Europejskiego Systemu Walutowego (EMS), w celu redukcji wahań kursowych walut państw członkowskich Unii Europejskiej. Mechanizm stabilizacji walut krajowych był niezbędny w procesie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej oraz do wprowadzenia wspólnej waluty - euro.

BILANS PŁATNICZY – zestawienie transakcji ekonomicznych dokonywanych w ściśle określonym czasie między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi
Składa się z 2 podstawowych części:

 1. rachunek obrotów bieżących:
  • bilans handlowy (zestawienie dochodów z eksportu towarów i wydatków na towary importowane)
  • bilans usług (zestawienie wpływów z tytułu świadczenia usług dla zagranicy oraz wydatków na na usługi zagraniczne)
  • bilans procentów i dywidend (zestawienie transferów prywatnych i rządowych)
 2. rachunek obrotów kapitałowych – transakcje krótko- i długoterminowe

 

TABELA WALUT W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

Kraj

Waluta

Argentyna

peso:1peso =100 centavo

Australia

dolar:1$A =100 centów

Austria

szyling:1 sz =100 groszy

Belgia

frank belg. 1fr =100 centymów

Białoruś

rubel białor: 1 rubel =100 kop.

Brazylia

real:1 real =100 cemtavo

Bułgaria

lew: 1 lew =100 stotinek

Chiny

yuan:1 yuan =10 jiao

Czechy

korona: 1kr =100 halerzy

Dania

korona: 1kr = 100 öre

Egipt

funt egipski

Finlandia

marka: 1 m =100 pennia

Francja

frank:1 fr = 100centymów

Grecja

drachma

Hiszpania

peseta: 1 pes =100 centymów

Holandia

gulden: 1 g =100 centów

Indie

rupia: 1R =paisów

Irlandia

funt irlandzki =100 pensów

Islandia

korona: 1 kr = 100 aurar

Izrael

szekiel: 1=100 agorot

Japonia

jen: 1 jen =100 senów

Kanada

dolar kanad.: 1$K = 100 centów

Kenia

K. Szyling = 100 centów

Litwa

lit

Luxemburg

frank: 1 fr = 100 centymów

Meksyk

peso: 1 peso = 100 centavo

Niemcy

marka niem.: 1 DM = 100 fenigów

Nigeria

naira:1 N = 100 kobo

Norwegia

korona: 1 kr = 100 öre

Nowa Zelandia

dolar NZ: 1$ NZ =100 centów

Polska

złoty: 1 zł = 100 groszy

Południowa Afryka

rand: 1 R = 100 centów

Portugalia

escudo: 1 esc = 100 centavo

Rosja

rubel: 1 rubel = 100 kopiejek

Słowacja

korona: 1 kr = 100 halerzy

Szwajcaria

fr.szwajc. 1 fr = 100 centymów

Szwecja

korona: 1 kr = 100 öre

Turcja

lit turecki

Ukraina

hrywna

USA

dolar: 1$ USD = 100 centów

Wenezuela

bolivat: 1B = 100 centymów

Węgry

forint = 100 filerów

Wielka Brytania

funt szterling: 1 F = 100 pensów

Włochy

lir: 1 lir = 100 centymów Logistyka