Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Rynek pracy w opinii specjalistów

Katarzyna Kubiak
Biuro Karier, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

W momencie podejmowania decyzji o wyborze kierunku studiów warto przyjrzeć się prognozom rynku pracy. Można tutaj zauważyć kilka bardzo wyraźnych tendencji w kierunku silnego rozwoju w takich obszarach jak:
- ochrona środowiska; zaobserwować można zdecydowany wzrost zainteresowania stanem naszego środowiska naturalnego, a także jego poprawą. Prognozy rynku pracy wykazują, nie tylko rozwój tej dziedziny w dotychczasowych kierunkach, ale również będą powstawać nowe zawody związane z ochroną środowiska np. architekt ochrony środowiska czy strażnik ochrony środowiska
- edukacja; wzrasta zapotrzebowanie na doradców oraz trenerów różnych dziedzin, co spowodowane jest wzrastającą potrzebą dokształcania się
- ochrona zdrowia i opieka społeczna; spowodowane jest to starzeniem się naszego społeczeństwa, rozwojem medycyny, a także kształtowaniem postaw propagujących zdrowy styl życia
- informatyka i technologie informacyjne; rynek informatyczny w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, jest to zdecydowanie jedna z najbardziej obiecujących gałęzi gospodarczych naszego kraju
- biotechnologia; rozwój w zakresie biotechnologii jest jednym z celów Unii Europejskiej, a to potęguje zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie
- rozrywka; rozwój w tej branży zdeterminowany jest głównie rosnącym zainteresowaniem ludności w zakresie zorganizowanego wypoczynku i wykorzystania czasu wolnego
- nowoczesne operacje finansowe; ludzie są coraz bardziej zainteresowani różnego rodzaju ubezpieczeniami, a także pewnym lokowaniem zasobów finansowych.
Bardzo ciekawym zjawiskiem jest pojawianie się w polskiej gospodarce zupełnie nowych zawodów, którymi warto się zainteresować np.:
- infobroker (broker informacji) zajmuje się wyszukiwaniem, analizowaniem i archiwizowaniem informacji. W chwili obecnej na polskim rynku działa kilkanaście firm zajmujących się monitorowaniem mediów na zlecenie klientów
- mechatronik to zawód łączący w sobie elektronikę, mechanikę oraz informatykę. Mechatronik zajmuje się konstruowaniem, diagnozowaniem oraz naprawą różnego rodzaju sprzętów
- animator czasu wolnego zajmuje się organizowaniem czasu wolnego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji grupy, z którą w danym czasie pracuje.
Dobrym źródłem informacji na ten temat są doradcy zawodowi, którzy działają obecnie w większości szkół średnich. Bez względu na wybrany zawód czy kierunek studiów, na rynku pracy nieustannie poszukiwane będą osoby posiadające praktyczne umiejętności, które są przydatne we wszystkich zawodach. Zaliczyć do nich należy znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera i wykorzystania aplikacji
biurowych w codziennej pracy oraz umiejętności interpersonalne, takie jak praca w grupie czy zdolność do szybkiego uczenia się.

Agnieszka Kiełbik
Agencja Szkoleniowa ASK.pl

Wysoka stopa bezrobocia oraz wzmożona emigracja zarobkowa Polaków skłaniają ekspertów do spraw rynku pracy do ciągłego aktualizowania list zawodów przyszłości. Analitycy podają nazwy konkretnych kierunków studiów, na jakie warto aplikować oraz wymieniają profesje, do wykonywania których należy się przygotować, aby zapewnić sobie silną pozycję rynkową, czyli odnieść sukces.
Człowiek sukcesu to brzmi dumnie. Jednak wbrew pozorom, może się nim stać każdy z nas. Dyplom uczelni to nie szczepionka przeciw bezrobociu. Osobą skazaną na odniesienie sukcesu zawodowego, nie jest tylko i wyłącznie człowiek posiadający wykształcenie zgodne z aktualnie obowiązującymi trendami. Jest nim człowiek, który kształci się adekwatnie do swoich predyspozycji i osobistych aspiracji. Człowiek sukcesu to przede wszystkim człowiek świadomy siebie samego, który pamięta o kilku prostych zasadach.

Po pierwsze
SUKCES = AKTYWNOŚĆ
Bądź aktywny zawodowo już w trakcie nauki w szkole wyższej, a przede wszystkim w czasie wakacji. Wyjeżdżaj na stypendia, odbywaj wolontariaty, praktyki, staże, wykonuj prace zlecone lub pomyśl o etacie.
Po drugie
SUKCES = PASJA
Pasjonuj się tym, co robisz. Praca zawodowa powinna być przede wszystkim źródłem satysfakcji czerpanej z wykonywania zadań, do których przystępować będziesz
z własnej, nieprzymuszonej woli.
Po trzecie
SUKCES = POPRAWNA KOMUNIKACJA
Bazuj na poprawnej komunikacji międzyludzkiej.
Bądź asertywny. Dziel się swoimi poglądami i umiejętnie słuchaj ludzi, z którymi rozmawiasz. Szanuj innych i siebie samego. Współpracuj, ponieważ umiejętność kooperowania jest warunkiem rozwoju zawodowego.
Po czwarte
SUKCES = ODWAGA
Nie bój się marzyć. Wyznaczaj sobie cele i planuj, jak je osiągniesz.
Zatem bądź świadomy swojego potencjału. Zgłębiaj dziedziny, które Cię pasjonują, a w przyszłości uczyń swoją pracę najważniejszym, życiowym hobby. Bądź otwarty na ludzi. Świat należy do Ciebie. Uwierz, że jesteś w stanie osiągnąć to, czego pragniesz.

 

Małgorzata Pater
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

Obecny wiek nazwany jest "wiekiem wielkich zmian", w związku z tym prognozowanie na temat tego, jakich specjalistów potrzebować będzie rynek jest bardzo trudne. Europejscy znawcy rynku pracy mówiąc o trendach na najbliższe 5 czy 10 lat nie wymieniają zawodów czy profesji przyszłości, lecz sektory gospodarki, w których będą nowe miejsca pracy.
Przyszłość Europy to sektor usług, wg prognoz za 10 lat 60% stanowisk pracy będzie związana z tą branżą. Najczęściej wymieniane sektory to: usługi związane z opieką nad starzejącym się społeczeństwem, usługi edukacyjne, usługi związane z organizacją czasu wolnego, usługi doradcze, m.in. sektor finansowy, gospodarczy, zarządzania zasobami ludzkimi. Z całą pewnością poszukiwani będą też absolwenci studiów politechnicznych.
Warto więc wiedzieć dziś, że studiowanie określonego kierunku nie determinuje ścieżki naszej kariery zawodowej. Zmieniają się też oczekiwania w stosunku do tradycyjnie postrzeganych zawodów, takich jak prawnik czy lekarz. Za parę lat lekarz oprócz fachowej wiedzy medycznej będzie musiał posiadać umiejętności pozwalające obsługiwać mu skomplikowane urządzenia sterowane elektronicznie. To trudne, ale nie pozostaje nam nic innego jak przystać na taki bieg wydarzeń. Ponieważ wybór kierunku studiów coraz trudniej poprzeć konkretnymi potrzebami rynku pracy, warto kierować się przede wszystkim znajomością siebie i swoich możliwości. Należy nastawić się na permanentne uzupełnianie wiedzy oraz zdobywanie nowych kompetencji. Dzisiaj, żeby dotrzymać kroku zmianom na rynku pracy, trzeba być elastycznym i wyczulonym na nowe trendy. Podczas moich spotkań z uczniami szkół średnich często pada pytanie "czego zatem warto się uczyć ?" Myślę, że aby wykorzystać szansę, jaką jest niewątpliwie dostęp do europejskiego rynku edukacyjnego i rynku pracy, trzeba bezwzględnie uczyć się języków. W ciągu paru tygodni można nauczyć się obsługiwać specjalistyczny program komputerowy czy zdobyć inne umiejętności, nauka języka trwa znacznie dłużej. Warto o tym pamiętać!W zakresie zadań analityka bankowego znajdują się różnego rodzaju analizy skuteczności narzędzi finansowych banku oraz współpraca z klientami, najczęściej korporacyjnymi. Mediana wynagrodzenia analityków bankowych w 2010 roku wyniosła 4500 zł.Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego. Usługi doradztwa podatkowego mogą być świadczone tylko i wyłącznie przez osoby, które zostały wpisane na listę doradców podatkowych.Współczesny rynek ubezpieczeń to znacznie więcej niż zabezpieczenie się przed kradzieżą samochodu. Wartość rynku ubezpieczeń w Polsce szacuje się na ok. 60 mld zł. Sprawdź na czym polega praca w ubezpieczeniach.Jakiś czas temu zamieściliśmy wywiad z Panią Magdaleną Zajączkowską-Ejsymont, prezesem zarządu Związku Maklerów i Doradców. Pani Magdalena pomyślnie zdała egzamin na Doradcę Inwestycyjnego. Podczas, gdy ona ma już to za sobą – są ludzie, którzy przygotowują się do egzaminu. Jednym z nich jest Pan Mariusz Śliwiński, właściciel portalu www.maklers.pl oraz Makler Papierów Wartościowych.Zawód księgowego jest zdecydowaniem zawodem przyszłościowym. Praktycznie żadna firma nie może istnieć bez księgowego. Odpowiada on za prawidłowe obliczanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów rachunkowości oraz za przygotowywanie zestawień statystycznych.Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda zawód doradcy inwestycyjnego i co trzeba zrobić, aby nim zostać. Niewielu zdaje sobie również sprawę z tego, że w Polsce jest to zawód prestiżowy. Obecnie na rynku pracy mamy tylko 353 doradców inwestycyjnych. Specjalnie dla Was przeprowadziliśmy wywiad z Panią Magdaleną Zajączkowską-Ejsymont, prezes zarządu Związku Maklerów i Doradców.Rzeczywistość wokół nas zmienia się bardzo szybko. Wpływa na to rozwój różnych dziedzin nauki, zwłaszcza technologii, globalizacja i wiele innych czynników. Zmiany na świecie, w społeczeństwie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w przeobrażeniach na rynku pracy.W tym dziale dowiesz się, jakie zawody zagwarantują Ci szybkie znalezienie pracy oraz pewne zarobki. Być może znajdziesz tutaj również zawód, o którym istnieniu nie miałeś pojęcia, a który może okazać się twoim przeznaczeniem.