Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Kariera zawodowa w księgowości

Zawód księgowego jest zdecydowaniem zawodem przyszłościowym. Praktycznie żadna firma nie może istnieć bez księgowego. Odpowiada on za prawidłowe obliczanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów rachunkowości oraz za przygotowywanie zestawień statystycznych.

Dział finansowo-księgowy w firmach najczęściej liczy od kilku do kilkunastu osób. Na jego czele stoi główny księgowy lub dyrektor finansowy. Niewielkie firmy zazwyczaj korzystają natomiast z usług biur rachunkowych.

Od księgowych wymaga się znajomości ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego. Coraz częściej do tych wymagań dochodzi również znajomość międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

Ścieżka kariery:

Młodszy księgowy – jest to stanowisko otwierające możliwości rozwoju kariery w obszarze księgowości i finansów. Zawód ten mogą wykonywać także studenci lub osoby ze średnim wykształceniem, gdyż doświadczenie zawodowe na tym etapie kariery nie jest wymagane. Jest to stanowisko niesamodzielne, wymagające wsparcia merytorycznego ze strony przełożonych. Dalsza ścieżka kariery wymaga zdobycia kierunkowego wyższego wykształcenia lub odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Mediana (wartość przeciętna) zarobków w Polsce na tym stanowisku wynosi 2 838 zł brutto.

Samodzielny księgowy – jest on odpowiedzialny za kompleksową obsługę jednego lub większej liczby obszarów księgowości. Powinien mieć on przynajmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku księgowego, wykształcenie wyższe lub posiadać certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mediana zarobków w Polsce w tym zawodzie wynosi 3 488 zł brutto. 

Główny księgowy – osoba na tym stanowisku odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach wszystkich operacji finansowych. Mediana zarobków w Polsce na tym stanowisku wynosi 8 810 zł brutto.

Dyrektor finansowy – stanowisko to należy do najbardziej prestiżowych w tej branży. W większych firmach osoba na tym stanowisku jest współodpowiedzialna za procesy strategicznego planowania i zarządzania oraz za procesy przejęć i fuzji. Mediana w Polsce w tym zawodzie wynosi 18 035 zł brutto.

Praca księgowego wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy i doświadczenia. Do najważniejszych cech kandydata na to stanowisko należą:

  •   umiejętności analityczne
  • umiejętności pracy w grupie i pod presją czasu
  •  dokładność
  •  skrupulatność

W tym zawodzie można również zdobyć „certyfikat księgowy”. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest licencjonowane. Taki certyfikat daje właśnie uprawnienia do takiej działalności. Certyfikat księgowy mogą uzyskać osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych;
  2. udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku innym niż rachunkowość oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych;
  3. udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Aby zdobyć certyfikat księgowego należy ukończyć kurs. Kurs kończy się egzaminem. Czterogodzinny egzamin składa się z pytań podzielonych na bloki: rachunkowość (30 pytań testowych i od 3 do 6 zadań sytuacyjnych), prawo podatkowe (10 pytań testowych i od 2 do 4 zadań sytuacyjnych), ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego (10 pytań testowych i od 1 do 3 zadań sytuacyjnych). Każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad: odpowiedź prawidłowa – dwa punkty, odpowiedź nieprawidłowa – minus jeden punkt, brak odpowiedzi – zero punktów. Każde zadanie sytuacyjne jest oceniane w ramach skali podanej w tym zadaniu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Kursy przygotowujące do egzaminu na usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych z reguły trwają ok. 3 miesięcy, a zajęcia odbywają się w weekend. Koszt kursu bez opłaty egzaminacyjnej kształtuje się na poziomie ok. 3 tys. zł. Opłata egzaminacyjna wynosi 526, 8 zł (40% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Osoby posiadające certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą usługowo prowadzić księgowość firmom, mogą również pracować na stanowisku głównego księgowego.W zakresie zadań analityka bankowego znajdują się różnego rodzaju analizy skuteczności narzędzi finansowych banku oraz współpraca z klientami, najczęściej korporacyjnymi. Mediana wynagrodzenia analityków bankowych w 2010 roku wyniosła 4500 zł.Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego. Usługi doradztwa podatkowego mogą być świadczone tylko i wyłącznie przez osoby, które zostały wpisane na listę doradców podatkowych.Współczesny rynek ubezpieczeń to znacznie więcej niż zabezpieczenie się przed kradzieżą samochodu. Wartość rynku ubezpieczeń w Polsce szacuje się na ok. 60 mld zł. Sprawdź na czym polega praca w ubezpieczeniach.Jakiś czas temu zamieściliśmy wywiad z Panią Magdaleną Zajączkowską-Ejsymont, prezesem zarządu Związku Maklerów i Doradców. Pani Magdalena pomyślnie zdała egzamin na Doradcę Inwestycyjnego. Podczas, gdy ona ma już to za sobą – są ludzie, którzy przygotowują się do egzaminu. Jednym z nich jest Pan Mariusz Śliwiński, właściciel portalu www.maklers.pl oraz Makler Papierów Wartościowych.Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda zawód doradcy inwestycyjnego i co trzeba zrobić, aby nim zostać. Niewielu zdaje sobie również sprawę z tego, że w Polsce jest to zawód prestiżowy. Obecnie na rynku pracy mamy tylko 353 doradców inwestycyjnych. Specjalnie dla Was przeprowadziliśmy wywiad z Panią Magdaleną Zajączkowską-Ejsymont, prezes zarządu Związku Maklerów i Doradców.Rzeczywistość wokół nas zmienia się bardzo szybko. Wpływa na to rozwój różnych dziedzin nauki, zwłaszcza technologii, globalizacja i wiele innych czynników. Zmiany na świecie, w społeczeństwie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w przeobrażeniach na rynku pracy.W tym dziale dowiesz się, jakie zawody zagwarantują Ci szybkie znalezienie pracy oraz pewne zarobki. Być może znajdziesz tutaj również zawód, o którym istnieniu nie miałeś pojęcia, a który może okazać się twoim przeznaczeniem.Wysoka stopa bezrobocia oraz wzmożona emigracja zarobkowa Polaków skłaniają ekspertów do spraw rynku pracy do ciągłego aktualizowania list zawodów przyszłości. Analitycy podają nazwy konkretnych kierunków studiów, na jakie warto aplikować oraz wymieniają profesje, do wykonywania których należy się przygotować, aby zapewnić sobie silną pozycję rynkową, czyli odnieść sukces.