Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Logistyka

Logistyka jest dziedziną zajmującą się procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu surowców i materiałów. Jest kierunkiem łączącym w sobie wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. 

Studiując Logistykę istnieje możliwość wybrania m.in. takich specjalności, jak:

systemy logistyczne - absolwent tej specjalności nabywa wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, a ponadto zdobywa umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Będzie on również przygotowany do pracy także na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna.

zarządzanie transportem -  absolwent nabywa podstawową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem transportu drogowego, wzbogaconą o występujące nowe trendy z zakresu stosowania nowych technik, technologii i organizacji. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w różnych podmiotach gospodarczych, w tym przede wszystkim związanych z transportem drogowym i kolejowym, spedycją krajową i zagraniczną, komunikacją zbiorową, turystyką a także realizujących transport wewnątrzzakładowy. Ponadto uzyska przygotowanie do prowadzenia własnej, szeroko pojętej działalności gospodarczej.

logistyka biznesu - celem studiów jest poszerzenie kompetencji menedżerskich w zakresie strategicznego i operacyjnego zarządzania logistycznego w biznesie.

Studenci Logistyki mogą spotkać się m.in. z następującymi przedmiotami:

zarządzanie produkcją i usługami – przedmiot obejmuje: istotę zarządzania produkcją i usługami; produkt (wyrób lub usługa) –  projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego; planowanie i sterowanie produkcją oraz realizacją usług; zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi i harmonogramowanie; współczesne metody i systemy zarządzania produkcją i usługami.

ekonomika transportu- przedmiot obejmuje: proces transportowy i jego elementy;  organizację transportu; formy organizacji transportu; mierniki pracy w transporcie; potrzeby transportowe gospodarki narodowej; źródła i cechy potrzeb oraz usług transportowych.

marketing –  przedmiot obejmuje: ewolucję marketingu; instrumenty ewolucji; plan marketingowy i jego elementy – zachowania i segmentacja konsumentów, plasowanie przedsiębiorstwa na rynku; marketingowy system informacyjny; rodzaje strategii marketingowych i ich determinanty.

zarządzanie logistyczne – przedmiot obejmuje: etapy rozwoju zarządzania logistycznego;  strategiczny, taktyczny i operacyjny wymiar zarządzania logistycznego; zarządzanie zapasami i magazynowaniem.

logistyka międzynarodowa – przedmiot obejmuje: istotę logistyki międzynarodowej; przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w międzynarodowych procesach logistycznych;  międzynarodowe systemy logistyczne.

zarządzanie projektem – przedmiot obejmuje: systemy zarządzania projektem; inicjowanie projektu; ustalanie realnych wymagań dla projektu oraz celu projektu; konspekt projektu. 

towaroznawstwo – przedmiot obejmuje: podstawowe pojęcia z zakresu towaroznawstwa; systemy klasyfikacji wyrobów; towaroznawstwo produktów przemysłowych i spożywczych.