Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Kariera zawodowa w ubezpieczeniach

Współczesny rynek ubezpieczeń to znacznie więcej niż zabezpieczenie się przed kradzieżą samochodu. Wartość rynku ubezpieczeń w Polsce szacuje się na ok. 60 mld zł.

Ubezpieczenia dzielą się na trzy segmenty: ubezpieczenia majątkowe, na życie oraz zdrowotne. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne to na dziś stanowią one mniej niż 1% w wartości składek – wynika to z braku spójnego systemu dotyczącego obecności prywatnych firm na rynku. Podmioty funkcjonujące na rynku można podzielić na cztery grupy:

Ubezpieczyciele – towarzystwa ubezpieczeniowe zajmujące się szacowaniem ryzyka oraz tworzeniem i sprzedażą produktów ubezpieczeniowych.

Reasekuratorzy – podmioty ubezpieczające innych ubezpieczycieli przed znaczącymi szkodami.

Brokerzy – pośrednicy sprzedający produkty ubezpieczeniowe wielu ubezpieczycieli. Brokerzy doradzają klientom w przygotowaniu optymalnego planu ubezpieczeniowego.

Agenci ubezpieczeniowi – pośrednicy oferujący produkty ubezpieczeniowe jednego ubezpieczyciela.

W Polsce rynek ubezpieczeń – zarówno majątkowych, jak i na życie – jest bardzo skoncentrowany. W obu przypadkach pięć największych towarzystw ubezpieczeniowych stanowi ok. 70% rynku. Chociaż – co ciekawe – tylko dwie marki występują w pierwszej piątce, zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i na życie.

Ścieżka kariery:

Underwriting – czyli szacowanie ryzyka – polega na dokładnej analizie ryzyka, uwzględniającej wiele zmiennych, takich jak uwarunkowania branży czy kwestie demograficzne oraz na wyliczeniu ceny za produkt ubezpieczeniowy dla klienta.

Wycena aktuarialna – polega na opracowywaniu modeli finansowych opartych o modele statystyczne i analizę ryzyka.

Sprzedaż – ta funkcja występuje w ramach towarzystw ubezpieczeniowych, ale sprzedażą zajmują się głównie firmy brokerskie i agenci.

Likwidacja szkód – proces polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do ustalenia wysokości odszkodowania lub świadczenia za powstałą szkodę, czyli czynności pomiędzy zgłoszeniem roszczenia, a wypłatą odszkodowania bądź odmową.

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce mają obowiązek zatrudniać aktuariusza. Jest to poszukiwana i bardzo dobrze opłacana profesja. Aby zostać aktuariuszem należy zdać trudny egzamin składający się z czterech działów: matematyki finansowej, ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobistych i majątkowych oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Zaliczenie wszystkich działów musi nastąpić w okresie dwóch lat. Aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiedzialny jest za wycenę produktów ubezpieczeniowych, kalkulację ryzyka oraz wyznaczanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń. Zadaniem aktuariusza jest też obliczanie odpowiednich rezerw finansowych na podstawie przewidywanych zobowiązań firmy w stosunku do osób posiadających polisy.

                                            Umiejętności:

W zależności od działu, do sektora ubezpieczeń poszukiwani są kandydaci z różnymi predyspozycjami. W przypadku specjalistów ds. szacowania ryzyka poszukiwani są pracownicy ze zdolnościami analitycznymi i numerycznymi oraz umiejętnościami komunikacyjnymi. Pracownicy działu underwritingu powinni mieć dobry kontakt z innymi działami, a czasami z klientami. Umiejętności komunikacyjne powinien posiadać również aktuariusz.

Kandydaci planujący karierę w działach sprzedaży lub firmach brokerskich powinni oczywiście znać produkt, ale poszukiwanymi umiejętnościami są głównie: łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientem, budowanie długoterminowych relacji oraz wiedza na temat technik sprzedaży i negocjacji.

W działach likwidacji szkód poszukiwani są pracownicy ze znajomością obszaru, którego dotyczy szkoda. Tutaj liczy się wiedza techniczna – inna w przypadku szkody komunikacyjnej, a inna w przypadku np. katastrofy budowlanej. Ponieważ likwidatorzy szkód mają codzienny kontakt z klientem, muszą dobrze się komunikować.

Źródło: www.karierawfinansach.plW zakresie zadań analityka bankowego znajdują się różnego rodzaju analizy skuteczności narzędzi finansowych banku oraz współpraca z klientami, najczęściej korporacyjnymi. Mediana wynagrodzenia analityków bankowych w 2010 roku wyniosła 4500 zł.Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego. Usługi doradztwa podatkowego mogą być świadczone tylko i wyłącznie przez osoby, które zostały wpisane na listę doradców podatkowych.Jakiś czas temu zamieściliśmy wywiad z Panią Magdaleną Zajączkowską-Ejsymont, prezesem zarządu Związku Maklerów i Doradców. Pani Magdalena pomyślnie zdała egzamin na Doradcę Inwestycyjnego. Podczas, gdy ona ma już to za sobą – są ludzie, którzy przygotowują się do egzaminu. Jednym z nich jest Pan Mariusz Śliwiński, właściciel portalu www.maklers.pl oraz Makler Papierów Wartościowych.Zawód księgowego jest zdecydowaniem zawodem przyszłościowym. Praktycznie żadna firma nie może istnieć bez księgowego. Odpowiada on za prawidłowe obliczanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów rachunkowości oraz za przygotowywanie zestawień statystycznych.Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda zawód doradcy inwestycyjnego i co trzeba zrobić, aby nim zostać. Niewielu zdaje sobie również sprawę z tego, że w Polsce jest to zawód prestiżowy. Obecnie na rynku pracy mamy tylko 353 doradców inwestycyjnych. Specjalnie dla Was przeprowadziliśmy wywiad z Panią Magdaleną Zajączkowską-Ejsymont, prezes zarządu Związku Maklerów i Doradców.Rzeczywistość wokół nas zmienia się bardzo szybko. Wpływa na to rozwój różnych dziedzin nauki, zwłaszcza technologii, globalizacja i wiele innych czynników. Zmiany na świecie, w społeczeństwie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w przeobrażeniach na rynku pracy.W tym dziale dowiesz się, jakie zawody zagwarantują Ci szybkie znalezienie pracy oraz pewne zarobki. Być może znajdziesz tutaj również zawód, o którym istnieniu nie miałeś pojęcia, a który może okazać się twoim przeznaczeniem.Wysoka stopa bezrobocia oraz wzmożona emigracja zarobkowa Polaków skłaniają ekspertów do spraw rynku pracy do ciągłego aktualizowania list zawodów przyszłości. Analitycy podają nazwy konkretnych kierunków studiów, na jakie warto aplikować oraz wymieniają profesje, do wykonywania których należy się przygotować, aby zapewnić sobie silną pozycję rynkową, czyli odnieść sukces.