Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Wybiła godzina ZERO

Będąc w klasie maturalnej, każdy z uczniów zna dokładnie strukturę egzaminu maturalnego. Jednakże sam dzień rozpoczęcia egzaminów maturalnych to temat tabu. A co zrobić gdy wybije godzina Zero?

Co na maturę?

Osoby zdające część pisemną egzaminu maturalnego, mogą znaleźć wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać podczas egzaminu, na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Każdy ze zdających powinien zabrać ze sobą długopis lub pióro, koniecznie z czarnym wkładem, który pozwoli na zakodowanie karty odpowiedzi zgodnie z procedurami. Na egzamin z matematyki maturzysta może zabrać dodatkowo linijkę i cyrkiel. W przypadku osób zdających geografię, na salę można wnieść również linijkę, a osoby zdające historię muzyki powinny zabrać ze sobą odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami.

Dodatkowo, każdy ze zdających ma prawo wnieść na salę egzaminacyjną linijkę na egzamin pisemny z chemii, biologii czy fizyki i astronomii, lupę na część pisemną geografii i historii oraz kalkulator prosty na chemię, fizykę i astronomię, informatykę, geografię i matematykę. Za kalkulator prosty uważa się taki, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Jak na maturę?

Na maturze liczy się przede wszystkim punktualność. Zdający ma obowiązek stawić się na egzaminie punktualnie, zarówno na części ustnej jak i pisemnej, zgodnie z ogłoszonym wcześniej harmonogramem. Nie należy zapomnieć o dokumencie ze zdjęciem, który potwierdzi tożsamość zdającego. Osoby, które spóźnią się na egzamin, nie zostaną do niego dopuszczone.

Należy również pamiętać, że maturzysta nie może wnieść żadnego urządzenia telekomunikacyjnego, ani korzystać z niego w sali. Wszelkie próby niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub wniesienie do sali urządzeń czy materiałów, które nie znajdują się na wykazie przedstawionym na stronie CKE lub też zakłócenie przebiegu egzaminu, jest podstawą do unieważnienia egzaminu dla zdającego.

Jak wygląda egzamin pisemny?

Po znalezieniu się na sali egzaminacyjnej, zdający ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie, sprawdzić kompletność i przejrzystość arkusza oraz to, czy otrzymał niezbędne pomoce (tablice/wzory) w przypadku egzaminu z matematyki, chemii lub fizyki i astronomii. Wszelkie braki należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

Następnie musi zakodować odpowiednio arkusz egzaminacyjny oraz kartę odpowiedzi. Na ten proces składa się umieszczenie otrzymanych od zespołu nadzorującego naklejek w odpowiednich miejscach oraz wpisanie numeru PESEL. Wszelkie niezgodności w tym przypadku również zgłasza się zespołowi nadzorującemu.

Podczas egzaminu zdający nie jest upoważniony do wyjścia. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się możliwość opuszczenia sali, jednakże zawsze taka potrzeba musi być zasygnalizowana poprzez podniesienie ręki. Każde opuszczenie sali oraz czas zostaje odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.

W przypadku ukończenia pracy przed czasem, zdający może opuścić salę po wcześniejszym zasygnalizowaniu tego faktu poprzez podniesienie ręki. Po sprawdzeniu poprawności zakodowania pracy przez przewodniczącego zespołu, maturzysta może opuścić salę. Natomiast po upływie czasu przeznaczonego na egzamin, zdający pozostawia na stoliku zamknięty arkusz i oczekuje na zgodę na opuszczenie sali.

Egzamin ustny

W przypadku egzaminu ustnego, kolejność jest podobna. Zdający po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali egzaminacyjnej według wcześniej ustalonej kolejności. W sali może przebywać tylko jeden zdający. W przypadku egzaminu z języka polskiego maturzysta może korzystać z materiałów przygotowanych wcześniej (np. z ramowego planu wypowiedzi), natomiast podczas egzaminu z języka obcego, zdający ma prawo do sporządzenia notatek na kartce opatrzonej pieczęcią szkoły (po egzaminie podlega ona zwrotowi i zniszczeniu).

Egzamin ustny z języka polskiego obejmuje dwie części: prezentacja przygotowanego materiału (ok. 15 min) oraz rozmowa z egzaminatorami (ok. 10 min). Z kolei, osobie zdającej język obcy, w zależności od poziomu, przysługuje czas na przygotowanie ustnej odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań. Dla poziomu podstawowego jest to 5 min (przygotowanie do przeprowadzenia trzech rozmów sterowanych oraz opisania ilustracji i udzielenia odpowiedzi na dwa pytania nawiązujące do obrazu), a dla rozszerzonego 15 min (przygotowanie do prezentacji jednego z dwóch tematów z zestawu oraz dyskusja na temat z egzaminującymi).

Pamiętajcie! Najważniejsze jest to, by w dzień egzaminu przede wszystkim nie popadać w skrajności. Ani doprowadzona do granic panika, ani nadmierne rozluźnienie nie są wskazane. Za to jak najbardziej na miejscu jest zawierzenie własnym umiejętnościom i podejście do egzaminu z zimną krwią.Masz do przeczytania gruby podręcznik. Chcesz zaznaczyć w nim tylko najważniejsze fragmenty, żeby przy powtórkach nie czytać go od nowa. Jak to zrobić? Masz dwie podstawowe możliwości: podkreślanie albo robienie notatek. Każdy sposób ma swoje plusy i minusy, ale bez wątpienia oba służyć mają ułatwieniu nauki. Który z nich lepiej wybrać?Jeżeli chcesz się uczyć szybko i efektywnie, musisz być zainteresowany tym, czego się uczysz i aktywnie w tym uczestniczyć, tzn. skupić swoją uwagę na tej czynności, krótko mówiąc: skoncentrować się. W artykule podajemy kilka wskazówek, dzięki którym uzyskasz pełną koncentrację, a także przykłady ćwiczeń pomocnych w jej rozwijaniu.Wszyscy od czasu do czasu skarżymy się na zmęczenie, ponieważ jest to normalne zjawisko związane z podejmowaniem wysiłku. Niektórzy jednak mają poczucie ciągłego zmęczenia. Dlaczego tak się dzieje? Przeczytajcie, jakie mogą być tego przyczyny i w jaki sposób poradzić sobie z powyższym problemem.Zdarza Ci się odkładać naukę w nieskończoność, a potem panikujesz, że z niczym nie możesz się wyrobić? Narzekasz, że masz za mało czasu? Musisz nauczyć się odpowiednio nim zarządzać!Prof. Zbigniew Łucki wyróżnia pięć błędnych postaw, jakie przyjmują uczniowie przed ważnym egzaminem: Ignorant, Samobójca, Laik, Zawalidroga i Leń. Każda z nich to pewien zespół właściwości, które mogą występować u uczniów w mniejszym lub większym nasileniu. Sprawdź, czy któraś dotyczy Ciebie!Zauważyliście u siebie, że jednych przedmiotów uczycie się szybciej, a inne zabierają Wam o wiele więcej czasu? A może wiedza w ogóle ciężko „wchodzi” Wam do głowy? Czy tak już musi być? Niekoniecznie. Psychologowie wyróżniają kilka czynników, które usprawniają pracę pamięci, a tym samym wpływają na efektywność nauki.Czyli kilka ciekawostek dotyczących pamięci. Co zrobić, żeby szybciej zapamiętywać? W jakich warunkach umysł lepiej pracuje? Za co odpowiadają obie półkule mózgu? Przeczytaj o najnowszych odkryciach w dziedzinie psychologii.Nieubłaganie zbliża się pierwszy egzamin. Przeczytaj, co zrobić, żeby jak najlepiej się do niego przygotować i jak zachowywać się w tym dniu, aby wszystko poszło po Twojej myśli.Jak to jest z tym ostatnim dniem - uczyć się? Przejrzeć notatki dla spokoju sumienia? A może dać sobie spokój z nauką i zająć się czymś zupełnie innym?Matura zbliża się wielkimi krokami. Myśl o niej spędza Ci sen z powiek. Zamartwiasz się, że nie zdążysz powtórzyć całego materiału, wymyślasz czarne scenariusze... A może nie warto się aż tak przejmować? Co zrobić, żeby zminimalizować stres?