Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Studenta/Absolwenta
 Kształtowanie ścieżki kariery

Kształtowanie ścieżki kariery

Seneka powiedział: „Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie –żaden wiatr nie jest dla niego dobry.”Znane jest też powiedzenie –”Jeśli nie wiesz , dokąd zmierzasz, zajdziesz gdzie indziej.”Wniosek zatem jest prosty: zarówno życiu jak i w sferze zawodowej bardzo ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wyznaczonego planu.

Kariera to jedno z najmodniejszych słów ostatnich lat. Słyszymy o niej niemal codziennie w mediach, na uczelni wśród znajomych, w domu. Według słowników oznacza przebieg życiowej działalności zawodowej, politycznej, szybki awans społeczny. Można ja rozumieć jako drogę profesjonalnego rozwoju, którą zamierza się przejść w życiu zawodowym. Rozpoczynając swoją drogę zawodową skupiamy się zazwyczaj na jak najszybszym znalezieniu pierwszej pracy, która zapewni nam poczucie bezpieczeństwa w postaci stałej pensji i będzie zbieżna z naszym wyuczonym zawodem. Zakładamy, że to tylko początek, że później pojawią się lepsze oferty. Z czasem zaczynamy tracić motywację do wprowadzenia zmian. Dlatego już na pierwszym etapie poszukiwania pracy, jeszcze przed weryfikowaniem ogłoszeń i wysłaniem dokumentów aplikacyjnych, powinniśmy zaplanować własną ścieżkę kariery zawodowej. Wytyczenie życiowego celu może nas uchronić przed naciskami (a nawet presją) otoczenia, które często popycha nas w kierunku, który nie przyniesie nam ani satysfakcji, ani sukcesu. Ten nacisk otoczenia może być podyktowany modą (np. na psychologię, prawo itp.) lub niespełnionymi marzeniami wpływowego członka otoczenia (np. mama – pielęgniarka może przenieść na córkę swoje marzenie o zawodzie lekarza, tata – urzędnik marzenia o zawodzie prawnika itp.) Nie dajmy się zwariować. Nie wolno nam ustąpić wobec żądań czy pragnień najbardziej nawet kochanej osoby, jeśli nie są one zgodne z naszymi zainteresowaniami. Jeśli wybrana kariera nie będzie sprawiać nam satysfakcji, nigdy nie osiągniemy sukcesu.

Od czego zacząć?

Od pasji! Czyli określeniu tego, co najchętniej robimy i tego co sprawia nam największe zadowolenie. Posługując się pasją, jako drogowskazem, możemy być pewni, że obrana kariera przyniesie nam satysfakcję. Niektórzy mają silne pasje i tak wyraźnie ukierunkowane zainteresowania, że ich identyfikacja nie sprawi kłopotu. Inni muszą się skupić na tym, aby odróżnić prawdziwą pasję od swoich marzeń. Zdarza się bowiem że np. krótkowidz marzy o zawodzie pilota itp. Wiele osób nie jest w stanie dostrzec u siebie wyraźnie określonych pasji bez pomocy z zewnątrz. Mogą oni posłużyć się otoczeniem jak lustrem, pytając kolegów, przyjaciół, nauczycieli, współpracowników o opinię na swój temat. Powinni pozbierać skrzętnie te informacje, starając się zauważyć, czy są one zgodne i czy wywołują jakiś pozytywny odzew. Na tej podstawie należy ułożyć listę możliwych z punktu widzenia naszej pasji i naszych zainteresowań – ścieżek karier. Każda pasja pozwala na wybór wielu różnych typów karier:
- jeśli naszą pasją są np. zwierzęta, to wśród możliwych rodzajów karier możemy rozważyć następujące stanowiska: weterynarz, treser (np. psów, koni, delfinów, zwierząt cyrkowych), profesor zoologii, fotograf zwierząt, hodowca, autor lub ilustrator książek o zwierzętach, rybak, maszer psich zaprzęgów w rejonach arktycznych …i prawdopodobnie jeszcze wielu innych;
- jeśli należymy do grona, których pasją jest uczenie innych i doradzanie im, możemy rozważyć nie tylko karierę nauczyciela, przedszkolanki, profesora uniwersytetu, ale także konsultanta, negocjatora, psychiatry, psychologa, dziennikarza, trenera, brokera, sprzedawcy nieruchomości czy usług i tak dalej…

SWOT

Czyli analiza swoich silnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń. Przyjmujemy przy tym, że przez pojęcie silnych i słabych stron rozumiemy rzutujące na naszą karierę czynniki wewnętrzne, a możliwości i zagrożenia – wpływające nań czynniki zewnętrzne. Analiza SWOT (od pierwszych liter angielskich wyrazów: Strengths, Weakneses, Opportunities and Threats) jest podstawą planowania strategicznego jednostek i organizacji każdej wielkości.
Najprostszym sposobem przeprowadzenia analizy SWOT jest podzielenie kartki papieru na cztery części i wpisanie w lewym górnym rogu silnych stron, w prawym górnym rogu – słabości, w lewym dolnym – możliwości, a w prawym dolnym – zagrożeń.
Analizę taką możemy przeprowadzić intuicyjnie, po prostu siadając i pisząc to co przyjdzie nam do głowy. Robimy to początkowo bez żadnej samocenzury. Dopiero potem staramy się uzyskać w miarę klarowny i w miarę pragmatyczny, a więc ani zbyt optymistyczny, ani zbyt pesymistyczny obraz naszych zalet i słabości, możliwości i zagrożeń. Już taka intuicyjna analiza bardzo nam pomoże.


Z uzyskanymi wynikami przystępujemy do zawężania listy możliwych karier:
- najpierw przyglądamy się naszym mocnym stronom i zakreślamy na niebiesko te kariery, które nas najbardziej pociągają i do których mamy największe predyspozycje;
- następnie przyglądamy się możliwościom i na zielono zakreślamy te ścieżki karier, wobec których otwierają się przed nami największe możliwości;
- potem przyglądamy się naszym słabym stronom i na czerwono zaznaczamy te ścieżki karier, które nie wywołują w nas szczególnego entuzjazmu i te do których nie mamy predyspozycji;
- w końcu na czarno zaznaczamy ścieżki karier wobec których istnieje największa liczba zagrożeń.
Jeśli na naszej liście jest przynajmniej jedna ścieżka kariery, którą zaznaczyliśmy i na zielono i na niebiesko, natomiast ani nie na czerwono, ani nie na czarno, to jest to nasze sedno wyboru. Są to możliwe ścieżki karier odpowiadające naszym zainteresowaniom, wykorzystujących nasze silne strony i możliwości, które stwarza otoczenie i które nie są obciążone naszymi słabymi stronami ani zagrożeniami z zewnątrz. Jeśli uzyskaliśmy dwa wyniki, możemy spośród nich wybrać jedną ścieżkę kariery jako główną, a druga jako zastępczą lub potraktować ją jako hobby.

 

Co dalej?

Znając siebie, swoje umiejętności, możliwości oraz preferencje, mając wiedzę na temat rynku pracy oraz wyznaczony cel i etapy konieczne do jego osiągnięcia pozostaje nam tylko rozpocząć działanie.
Osoby, które mają wizję swojej pracy i pomysł na jej realizację, mają również szansę na odniesienie sukcesu!Negocjowanie płacy to jeden z najtrudniejszych elementów rozmowy kwalifikacyjnej. Od efektów zależy nie tylko nasza satysfakcja, ale też to, czy zostaniemy przyjęci. Sprawdź, jak przygotować się do tej rozmowy.Na kształtowanie się aspiracji wpływa szereg różnych czynników społecznych, ekonomicznych i osobowościowych. Aspiracje zawodowe młodzieży, wytyczają w dużym stopniu jej karierę zawodową. Do tej grupy czynników można więc zaliczyć: predyspozycje osobowościowe, płeć, a także postawy jednostki wobec pracy...Czytając ogłoszenia o pracy, należy sobie zadać kilka podstawowych pytań: "Czy ta oferta pracy jest dla mnie wiarygodna? Czy moje kwalifikacje są wystarczające? Czy odpowiada mi praca na takim stanowisku itp.". Dokładne prześledzenie sformułowań użytych w tekstach ogłoszeń pozwoli znaleźć odpowiedzi na nasze pytania.Jeśli cenisz sobie niezaleznosć, masz wiele ciekawych, innowacyjnych pomysłów i nie boisz się ryzyka, to może zastanawiałeś się nad założeniem własnej firmy? Nie wiesz jak? Poczytaj.Jest formą zatrudnienia, którą szczegółowo reguluje Kodeks Pracy. Daje najwięcej uprawnień i przywilejów (możliwość płatnego urlopu, świadczenia socjalne itp.), ale jednocześnie nakłada na pracownika więcej obowiązków (przepracowanie określonej liczby godzin, wykonywanie wszystkich poleceń przełożonego itd.).Rozmowa kwalifikacyjna to przepustka do wymarzonego stanowiska, dlatego tak ważne jest, by dobrze wypaść i pokazać się z jak najlepszej strony. Jednak to nie takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy zastosować się do kilku kroków.List motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu zawodowego (CV). Ma na celu zachęcenie pracodawcy lub rekrutera do bliższego poznania naszej osoby i do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. Niektórzy pracownicy działu HR przyznają, że zaczynają przeglądać dokumenty aplikacyjne właśnie od listu motywacyjnego. Dlatego warto go dopracować.Pracodawca poświęca zazwyczaj kilkadziesiąt sekund na przejrzenie życiorysu nadesłanego przez aplikanta. W tym czasie należy się tak zaprezentować, żeby chciał nas kupić. Specjaliści od HR potrafią czasem wyczytać z Curriculum Vitae dużo więcej niż osoba przygotowująca je chciałaby przekazać.>