Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Studenta/Absolwenta
 List motywacyjny

List motywacyjny.

List motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu zawodowego (CV). Ma na celu zachęcenie pracodawcy lub rekrutera do bliższego poznania naszej osoby i do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. Niektórzy pracownicy działu HR przyznają, że zaczynają przeglądać dokumenty aplikacyjne właśnie od listu motywacyjnego. Dlatego warto go dopracować.

Ogólne zasady:
Przede wszystkim pisanie listu motywacyjnego zaczynamy zaraz po napisaniu CV. Zauważymy wtedy, jak oba te elementy doskonale mogą się uzupełniać.

Podobnie jak we wszystkich dokumentach aplikacyjnych obowiązuje zwykła, biała kartka A4, bez żadnych graficznych ozdób (typu znak wodny), standardowa czcionka. Najważniejsze rzeczy można wyboldować (pogrubić), pamiętając jednocześnie o umiarze.

List motywacyjny powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Pracodawcę nie zainteresują krótkie hasła, wyliczanki naszych cech i zalet ani też długie, wielokrotnie złożone zdania. Powinno się znaleźć złoty środek – optimum. Lepiej podzielić tekst na kilka krótszych akapitów (z odpowiednimi odstępami pomiędzy nimi) niż ograniczać się do trzech części (wstępu, rozwinięcia i zakończenia).

Nie należy także powtarzać tego, co jest w CV. Trzeba raczej uzupełnić, wyjaśnić, omówić najważniejsze informacje tam zawarte.

Konstrukcja listu motywacyjnego:
Zaczynamy od podania w prawym górnym rogu miejscowości oraz aktualnej daty. Dane nadawcy – aplikanta (czyli nasze) powinny znaleźć się po lewej stronie kartki. Następnie, poniżej, bliżej prawego marginesu określamy adresata. Najlepiej sprawdzić dokładną nazwę działu rekrutującego, w miarę możliwości nazwisko rekrutera. W zależności od tego formułujemy zwrot grzecznościowy: „Szanowni Państwo”, „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie Dyrektorze” itd.
W pierwszym paragrafie powinien przede wszystkim znaleźć się powód, dla którego aplikujemy na to stanowisko, do tego działu w firmie, na ten staż czy na tę praktykę. W tej części należy również zamieścić nazwę medium, z którego dowiedzieliśmy się o wakacie (np. Gazeta Lokalna, Portal Internetowy „WWW”) oraz numer referencyjny ogłoszenia. Brak tych danych może czasami automatycznie przekreślić szanse kandydata.
W rozwinięciu musimy się jak najlepiej zaprezentować, sprzedać. Jeżeli już powtarzamy informacje z CV, to starajmy się je rozwinąć, opierać się na przykładach. Uwiarygodni to nasze doświadczenia. Warto jednak skupić się na tym, co nie znalazło się w CV - umiejętności, zalety. Bardzo ważną zasadą, o której należy pamiętać, jest odwoływanie się do informacji zamieszczonych w ofercie. To, o czym piszemy nie powinno być zupełnie oderwane od stanowiska, na jakie aplikujemy. Dużym plusem może być znajomość firmy, jej działalności i struktury organizacyjnej (informacje takie można znaleźć m.in. na stronie internetowej), którą możemy się pochwalić nawiązując do tych informacji podczas opisywania swoich kwalifikacji. Starajmy się udowodnić, że ta praca przyniesie korzyści zarówno nam, jak i pracodawcy.
Na zakończenie podkreślamy chęć współpracy oraz gotowość przybycia na rozmowę kwalifikacyjną. Zamieszczamy zwrot grzecznościowy (np. Z wyrazami szacunku) oraz własnoręcznie się podpisujemy.

            Ostatnim elementem jest klauzula prywatności: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji ( zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. nr 133 poz.833 z dn. 29.08.97 r.)”. Jeśli sformułowanie to nie mieści się w liście motywacyjnym, można ją wydrukować na osobnej kartce. Ale wtedy na tej kartce musi się także znaleźć nasze imię, nazwisko, adres i podpis.”

 

 

Anna SmolarzNegocjowanie płacy to jeden z najtrudniejszych elementów rozmowy kwalifikacyjnej. Od efektów zależy nie tylko nasza satysfakcja, ale też to, czy zostaniemy przyjęci. Sprawdź, jak przygotować się do tej rozmowy.Na kształtowanie się aspiracji wpływa szereg różnych czynników społecznych, ekonomicznych i osobowościowych. Aspiracje zawodowe młodzieży, wytyczają w dużym stopniu jej karierę zawodową. Do tej grupy czynników można więc zaliczyć: predyspozycje osobowościowe, płeć, a także postawy jednostki wobec pracy...Czytając ogłoszenia o pracy, należy sobie zadać kilka podstawowych pytań: "Czy ta oferta pracy jest dla mnie wiarygodna? Czy moje kwalifikacje są wystarczające? Czy odpowiada mi praca na takim stanowisku itp.". Dokładne prześledzenie sformułowań użytych w tekstach ogłoszeń pozwoli znaleźć odpowiedzi na nasze pytania.Seneka powiedział: „Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie –żaden wiatr nie jest dla niego dobry.”Znane jest też powiedzenie –”Jeśli nie wiesz , dokąd zmierzasz, zajdziesz gdzie indziej.”Wniosek zatem jest prosty: zarówno życiu jak i w sferze zawodowej bardzo ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wyznaczonego planu.Jeśli cenisz sobie niezaleznosć, masz wiele ciekawych, innowacyjnych pomysłów i nie boisz się ryzyka, to może zastanawiałeś się nad założeniem własnej firmy? Nie wiesz jak? Poczytaj.Jest formą zatrudnienia, którą szczegółowo reguluje Kodeks Pracy. Daje najwięcej uprawnień i przywilejów (możliwość płatnego urlopu, świadczenia socjalne itp.), ale jednocześnie nakłada na pracownika więcej obowiązków (przepracowanie określonej liczby godzin, wykonywanie wszystkich poleceń przełożonego itd.).Rozmowa kwalifikacyjna to przepustka do wymarzonego stanowiska, dlatego tak ważne jest, by dobrze wypaść i pokazać się z jak najlepszej strony. Jednak to nie takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy zastosować się do kilku kroków.Pracodawca poświęca zazwyczaj kilkadziesiąt sekund na przejrzenie życiorysu nadesłanego przez aplikanta. W tym czasie należy się tak zaprezentować, żeby chciał nas kupić. Specjaliści od HR potrafią czasem wyczytać z Curriculum Vitae dużo więcej niż osoba przygotowująca je chciałaby przekazać.>